doulalapsivuodeaikavauvavuodeaika

Lapsen hyvinvointiin panostaminen alkaa jo kohdussa - Doulan tuki merkittävää äidille ja puolisolle

Hallituksen Lapsi- ja perhevalveluiden muutoshankkeessa eli LAPE:ssa halutaan siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin, perhelähtöisempiin ja kustannustehokkaampiin...