STM Marjaana Siivola

Sosiaali- ja terveysministeriön tapaaminen

Kävin Sosiaali- ja terveysministeriössä ministeri Krista Kiurun erityisavustajan Timo Lehtisen ja Arja Ruposen luona keskustelemassa neuvoloiden synnytysvalmennuksen tilasta. Kerroin heille perhevalmennustutkimuksen tuloksista. Kyselyyn tuli 538 vastausta ympäri Suomea ja se näyttää aika hälyttäviä

Continue Reading

doulakurssi oulu rebozo

Doulan läsnäolo synnytyksessä

Oulun ammattikorkean kätilöopiskelijat Laura Erkkilä ja Minna Märsynaho tekivät tutkimuksen Doulan läsnäolo synnytyksessä (2019). Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla synnyttäjien kokemuksia doulan läsnäolosta synnytyksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva doulan tuesta ja

Continue Reading