doulakurssi oulu rebozo

Doulan läsnäolo synnytyksessä

Oulun ammattikorkean kätilöopiskelijat Laura Erkkilä ja Minna Märsynaho tekivät tutkimuksen Doulan läsnäolo synnytyksessä (2019). Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla synnyttäjien kokemuksia doulan läsnäolosta synnytyksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva doulan tuesta ja
by admin