Kotidoula eli vauvaperheiden kokonaisvaltainen kotipalvelu

  • Kotidoula tukee, hoivaa, auttaa ja opastaa vauvaperhettä uuteen arkeen
  • Kotidoula auttaa vastasyntyneen hoidossa
  • Kotidoula auttaa löytämään uuden arjen kuviot
  • Kotidoula käy synnytyskokemuksen läpi kanssasi

Kotidoula

Kotidoula (perhedoula, postpartum doula, post natal doula) tarjoaa perheille tietoa, kumppanuutta ja varauksetonta tukea lapsen syntymän jälkeen.

Osalla perheistä tukiverkosto on valmiina syntymän jälkeen, ja hoivaa ja käytännön apua tarjoavat esimerkiksi isovanhemmat, sisarukset tai ystävät. Useimmat äidit ja isät kuitenkin vievät vastasyntyneen kotiin yksin. Monet heittäytyvät uuteen tilanteeseen liki valmistautumatta – unelmien ja todellisuuden ristiriita, väsymys, epätietoisuus vauvan tarpeista, huoli vauvan hyvinvoinnista, vanhempien luonnolliset mielialan heilahtelut – kaikki tämä voi johtaa uupumukseen, tarpeettomaan pahoinvointiin ja jopa masennukseen.

Useissa kulttuureissa vastasyntyneen perhettä hoivataan esimerkiksi 40 vuorokauden ajan synnytyksen jälkeen, eikä äiti (tai isä) jää yksin huolineen ja kasautuvine kotitöineen. Myös Suomessa lapsivuodeajan tuki ja apu joko sukulaisten tarjoamana tai kodinhoitajan muodossa oli nykyistä yleisempää menneinä vuosikymmeninä.

Mitä kotidoula tekee?

Kotidoula voi hoitaa kotia ja juoksevia asioita tai ottaa vastuuta vanhemmista sisaruksista, niin että äiti ja isä voivat keskittyä uuteen tulokkaaseen. Kotidoula tietää paikalliset palvelut, asiantuntijat ja vertaistukiverkostot ja miten näihin saa tarvittaessa yhteyden. Hän osaa vinkata kirjoja ja internet-resursseja Suomesta ja kansainvälisestikin. Hänellä on laaja ja ajantasainen tietopohja liittyen äidin ja isän fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ensimmäisten kuukausien aikana, vauvan kykyihin ja tarpeisiin, imetykseen tai muuhun ruokintaan. Tämä tieto auttaa vanhempia tekemään perusteltuja valintoja omassa henkilökohtaisessa tilanteessaan.

Kotidoulan tärkein tehtävä on kuitenkin olla läsnä – hoivata ja hemmotella, pitää huoli siitä että vanhemmat syövät, juovat, lepäävät ja ehtivät käydä suihkussa. Kuunnella synnytyskokemukset ja huolet, keskustella, tukea vanhempia löytämään omat tapansa olla äiti ja isä, rohkaista tutustumaan vastasyntyneeseen, opastaa vauvan viestien tulkinnassa ja vauvan hoivaamisessa. Kotidoula on hoitanut tehtävänsä, kun äiti ja isä kokevat voivansa aloittaa elämän perheenä, itseensä ja voimavaroihinsa luottaen ja tukiverkostot tuntien.

Kotidoula voi olla perheen tukena tilanteesta riippuen joko vain pari kertaa muutaman tunnin kerrallaan, tai joka päivä useamman viikon ajan. Usein kyseessä on lapsivuodeajan palvelu; kotidoulan ammattitaito keskittyy vauvaperheen ensimmäisten kolmen kuukauden tukemiseen. Kotidoula työskentelee joko tuntitaksalla tai viikon tai kahden paketeissa.

Kuka voi olla kotidoula?

Kuten synnytysdoulan, myöskään kotidoulan ei ole tarpeen olla terveydenhuollon ammattilainen. Hänellä ei myöskään välttämättä ole kotiavustajan tai kodinhoitajan tutkintoa. Kotidoula on useimmiten itsekin äiti. Hän ei kuitenkaan toimi pelkältä vertaistukipohjalta. Kotidoula ei ole suojattu nimike, joten on hyvä katsoa kotidoulan koulutus ja kokemus ennen kotidoulan palkkaamista. Kotidoula voi olla itseoppinut, kotidoulakoulutuksen käynyt ja sertifioitunut.

Kotidoulakursseja järjestää ulkomaiset järjestöt ja niissä käydään läpi kotidoulan toimenkuvaa ja siihen liittyviä taitoja. Sertifiointikoulutus sisältää lisäksi runsaasti omatoimista lukemalla ja kirjoittamalla oppimista, lasten ja aikuisten ensiapua, imetystiedon perusteet, verkostoitumista paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten sekä erilaisten perheiden palvelumuotojen kanssa, itsearviointia sekä harjoittelua perheissä. Osalla kotidoulista on myös synnytysdoulan sertifiointi, tai lisäkoulutusta esimerkiksi synnytyskoulutuksesta tai imetyksestä. Sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan, ja doulilta edellytetään jatkuvaa tietojensa päivittämistä. Sertifioitu doula on sitoutunut järjestönsä periaatteisiin ja eettisiin linjauksiin.

Miten kotidoula sijoittuu muihin palveluihin?

Kotidoulaus on uusi palvelumuoto. Alalla toimii tällä hetkellä muutamia yksityisiä kotidoulia. Ymmärrettävästi uutena palveluna kotidoulaus ei tällä hetkellä ole osa kunnallisia perheille tarjottavia palveluita, vielä. Lähimmäksi kotidoulausta osuvat lapsiperheiden kotiapu sekä järjestöjen tai seurakuntien tarjoama tuki. Usein edellä mainittuja palveluja saava perhe on jo valmiiksi hankalassa tilanteessa. Kotidoulauksen tavoitteena on tarjota apua ja tukea myös ihan tavallisille perheille, ihan tavallisissa tilanteissa – ennen kuin uupumus tai ongelmat ehtivät kasautua.

Kotidoulat ovat osa Suomen Doulat ry:tä.

Doulesin kotidoulaus hinnasto

  • Kotidoulan ensimmäinen kotikäynti 180€  (3h)
  • Seuraavat tunnit (min 2h/käynti) 55€/h

Kotidoulauspaketit

  • Kolmen kotikäynnin paketti (3x3h) 450€
  • Viikon kotidoulaus (5x3h) 750€

Teen kotidoulauskäynnit pääsääntöisesti arkena klo 9-12 välisenä aikana. Useamman kerran ostajalle voidaan sopia myös ilta- tai viikonloppukäynti.

Kotidoulaus on mahtava Baby Shower lahja tai Mother Blessing lahja. Sen voi myös ostaa lahjakorttina odottajalle.

Odottaja voi olla yhteydessä jo ennen lapsen syntymää ja minua voi tulla tapaamaan doulailtoihin yms tapahtumiin. Ajankohdat löytyvät täältä.

Ota yhteyttä!

Marjaana Siivola
marjaana@doules.fi
050-5969011