Synnytystyytyväisyyden muotoutuminen

Synnytystyytyväisyyden muotoutumiseen vaikuttaa eniten henkilökohtaiset odotukset, hoitohenkilökunnalta saatu tuki, asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välinen suhde ja asiakkaan osallistuminen päätöksentekoon.