Doulan toimenkuva kertoo mitä doula työssään tekee. Doula tukee perhettä eri tavoin kuin mitä kätilö tekee. Doulan ja kätilön tavoite perheen hyvinvoinnin edistämisessä on sama, mutta menetemät eri. Doula tukee synnyttäjää ja hänen tukihenkilöään henkisesti, fyysisesti ja tiedollisesti siinä missä kätilö seuraa synnyttäjän ja vauvan fyysistä hyvinvointia. Doula tarjoaa jatkuvaa tukea, kuulluksi tulemista ja lisää turvallisuudentunnetta, mikä on erittäin tärkeä synnytyksessä.

Doulan toimenkuva

Doulan tehtävä

  • Synnytysdoula on äidin tuki ennen synnytystä, synnytyksessä sekä sen jälkeen tarjoten hänelle henkistä ja fyysistä tukea äidin haluamalla tavalla. Hän tukee myös synnyttäjän kumppania ja muuta perhettä.
  • Kun mahdollista, doula tapaa äidin ja muut mahdolliset tukihenkilöt ennen synnytystä tutustuen heihin ja heidän toiveisiinsa synnytyksen suhteen. Doula tukee heidän valmistautumistaan synnytykseen tarjoten tukea ja tietoa synnytykseen liittyen.
  • Synnytyksen aikana doula on äidin jatkuva henkinen ja fyysinen tuki tarjoten erilaisia lääkkeettömiä selviytymismekanismeja, tukea, läsnäoloa sekä tietoa. Doula kannustaa tarvittaessa äidin tukihenkilöä eri tavoin auttamaan ja tukemaan synnytyksessä.
  • Synnytyksen jälkeen doula keskustelee synnytyksestä äidin/perheen kanssa sekä auttaa tarvittaessa löytämään lisätietoa.

Toimenkuvan rajoitukset: Doula ei tue synnyttäjää lääketieteellisesti eikä tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten verenpaineen mittausta, kuumeen mittausta, sisätutkimuksia, kuuntele sydänääniä tai tee jälkitarkastuksia synnytyksen jälkeen.

Synnyttäjälle: Doula auttaa äitiä saavuttamaan synnytysrauhan ja on hänen jatkuvana tukenaan. Doula auttaa synnyttäjää seuraamaan hänen aikaisemmin tietoon saattamia toiveita synnytyksen kulusta, siltä osin kuin se on mahdollista ja auttaa henkisesti muuttuvissa tilanteissa. Doula opastaa synnyttäjää kysymään hoidostaan ja tuomaan ilmi hänen huolensa ja toiveensa. Doula ei puhu eikä tee päätöksiä äidin puolesta.

Tiedonvälitys

  • Siltä osin, kun synnyttäjän tarpeet ylittävät doulan toimenkuvan doula ohjaa synnyttäjää löytämään lisätietoa sekä kysymään hoitoon liittyvistä asioista hoitohenkilökunnalta.
  • Doulan on tuotava oma taustansa (koulutus, kokemus, ym) selkeästi ja rehellisesti asiakkaan tietoon kuten myös tarjottavan palvelun sisältö.

Doula tehtävässään

  • Doulan tulee toimia kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, muita doulia sekä muita kohtaamiaan ammattilaisia kohtaan ja työskennellä oman roolin mukaisesti.
  • Doulan tulee säilyttää luottamuksellisuus ellei hänellä ole kirjallista lupaa kertoa asiakkaastaan.

Kirjottanut Suomen doulat ry:lle Marjaana Siivola, Doules

Doulan toimenkuva ja sertifioitu doula
Doulan toimenkuvan on kirjoittanut sertifioitu doula ja doulakouluttaja Marjaana Siivola