MicroBirth

Synnytysmaailmassa ollaan jo hetken kohistu termin “epigenetics” ympärillä. Wikipedia määrittelee sen näin:

Epigeneettinen periytyminen tarkoittaa perinnöllisen tiedon siirtoa solun tai eliön jälkeläiselle ilman, että perinnöllinen tieto on koodattuna DNA:n tai RNA:n sekvenssiin. Epigeneettisen periytymisen vuoksi saman geneettisen informaation sisältävät solut voivat jakautumisten myötä erilaistua ja toimia hyvin eri tavoin.

Epigeneettiset säätelytekijät mahdollistavat epigeneettisen periytymisen aktivoimalla ja passivoimalla geenejä. Epigeneettinen periytyminen voi tapahtua esimerkiksi DNA:han liittyneen proteiininvälityksellä. Yksi esimerkki tästä on asetyloituneiden histonien periytyminen. Histonin ympärille kiertyneen DNA-rihman geenit ovat aktiivisempia, jos histoniin on liittynyt runsaasti asetyyliryhmiä.

Eli periytyvää tietoa siirtyy muutenkin kuin DNA:n välityksellä. Syy miksi tämä on nyt noussut keskuteluun on se, että raskausajalla ja synnytyksellä on mahdollisesti merkitystä vauvan epidenetiikkaan. Raskausajan tuntemukset ja ravinto muokkaavat vauvan kehon toimintaa ja synnytyksen tapahtumat muokkaavat sitä myös. Tällä varhaisajan muokkaamisella on paljon merkitystä yksilön loppu elämään.

Esimerkkinä voidaan miettiä stressiä. Jos äiti kokee kovasti stressiä raskausaikana, niin vauva valmistautuu kriisiolosuhteisiin synnyttyään ja hänellä voi olla hankaluuksia päästä tästä kriisivaiheesta pois. Toinen ääripää on, että hän ei äidin välityksellä koe stressiä ollenkaan ja näin hänen kykynsä käyttää stressiä hyödyksi voi jäädä puuttumaan. Kultainen keskitie näyttää tässäkin olevan avainsana eli kun elää normaalia elämää ja kokee erilaisia tunnetiloja, niin lapsi on valmiimpi vastaanottamaan ja kokemaan näitä samaisia tunnetiloja myöhemmin. Vielä ei ymmärtääkseni tiedetä kuinka paljon näihin voidaan vaikuttaa myöhemmässä vaiheessa ja kuinka paljon ne vielä lapsuusaikana muokkautuvat.

Suuri asia tässä on yksilön lisäksi se, että nämä voivat osittain olla periytyviä ominaisuuksia. Eli synnytys ei todellakaan ole “vain yksi päivä” vaan se muokkaa vauvan ja ehkä hänen jälkeläisensäkin elämää.

Tämän aiheen ovat ottaneet myös One World Birth:n elokuvantekijät. Heidän missionsa on parantaa perheiden elämää syntymä kerrallaan. He ovat kiertäneet maailmaa haastattelemassa eri alan asiantuntijoita ja he tekivät elokuvan “Freedom for Birth”, joka paneutuu ihmisoikeuksiin ja miten ne on tällä hetkellä hukassa monessa synnytyksessä. Tämän projektin jälkeen he miettivät miten tämän päivän tapa hoitaa synnytyksiä vaikuttaa vauvoihin mitä alkeellisimmilla tasoilla ja jolla voi olla merkitystä koko ihmiskunnan tulevaisuuteen ja seuraaviin sukupolviin. Tämä tuntuu suurelta, mutta katsokaa MicroBirth elokuvan esittelyvideo IndieGoGo sivulla ja voit itse miettiä onko tässä jotain perää.

Tässä elokuvassa paneudutaan epigeneettisten asioiden lisäksi erityisesti ihmisen microbiomiin (mikähän se on suomeksi?). Tässä Wikipedian selitys:

microbiome is “the ecological community of commensal, symbiotic, and pathogenic microorganisms that literally share our body space.”[1][2] This term was originally coined by Joshua Lederberg, who argued the importance of microorganisms inhabiting the human body in health and disease. Many scientific articles distinguish “microbiome” and “microbiota” to describe either the collective genomes of the microorganisms that reside in an environmental niche or the microorganisms themselves, respectively.[3][4][5] However by the original definitions these terms are largely synonymous.

The human microbiome may be implicated in auto-immune diseases like diabetesrheumatoid arthritismuscular dystrophymultiple sclerosisfibromyalgia, and perhaps some cancers. Common obesity might also be aggravated by a poor mix of microbes in the gut. Since some of the microbes in our body can modify the production of neurotransmitters known to be found in the brain, we may also find some relief for schizophrenia, depression, bipolar disorder and other neuro-chemical imbalances.

Ajatus tällä hetkellä on, että yksilön “microbiome” alkaa kehittymään synnytyksessä. Jos synnytykseen puututaan, niin yksilön microbiomia muokataan myös. Se, miten se muuttuu ja mitä se merkitsee, on vielä tutkimatta.

Käy katsomassa videon esittelyvideo!

http://www.oneworldbirth.net/

http://www.indiegogo.com/projects/microbirth