synnytyskokemus

Huonon synnytyskokemuksen syitä

Huonon synnytyskokemuksen taustalla voi olla sitä, ettei tule kuulluksi tai nähdyksi tai jos ei oteta mukaan päätöksentekoon.

synnytystrauma tulee hoitaa

Synnytystyytyväisyyden muotoutuminen

Synnytystyytyväisyyden muotoutumiseen vaikuttaa eniten henkilökohtaiset odotukset, hoitohenkilökunnalta saatu tuki, asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välinen suhde ja asiakkaan osallistuminen päätöksentekoon.

Lohjan sairaalan synnytyshuone