rentoudu synnytyksen aikana

Synnytys korona-aikana – 6 vinkkiä synnytykseen

Korona asettaa synnyttäjät ihan uudenlaiseen asemaan, joka tuo muutoksia myös synnytysten hoitoon.

Tässä käydään läpi miten tilanne vaikuttaa, ja miten pystyt tekemään synnytyksestä parhaan mahdollisen.

Huomiothan, että tämä kirjoitus on kirjoitettu 2020 pandemiatilanteeseen. Tarkista ajankohtaiset toimintatavat omasta synnytyssairaalastasi.

Synnytys Korona-aikana # 1 Sosiaalisen eristämisen vaikutukset

Eniten synnyttäjiin vaikuttaa sosiaalinen eristäminen ja se, ettei synnyttäjä voi tällä hetkellä välttämättä saada sairaalaan kaikkea sitä henkilökohtaista tukea, mitä muuten on ollut saatavilla.

Koronatoimenpiteet vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin, mutta Valtioneuvoston määräys yhdestä tukihenkilöstä synnytyksen aikana on tällä hetkellä vallitsevin. Kuitenkin, jos puoliso on sairaana, niin sopivaa synnytyskumppania voi joutua haeskeleman. Myös yksin synnyttäminen on mahdollista. Kahta synnytyskumppania (yleisimmin puoliso+synnyttäjä) ei tällä hetkellä sallita sairaaloissa. Jos oma kumppani joutuu jäämään flunssan takia pois synnytyksestä, toimii valtaosassa paikkakuntia doulia, jotka pääsevät paikalle tueksesi myös pienellä varoitusajalla. 

Sairaalassa tapahtuvia henkilökontakteja vähennetään siis kaikin mahdollisin tavoin. Odottajalle se merkitsee myös sitä, että hän ei saa vastaanotolle, tarkastuksiin tai tutkimuksiin mukaan yhtään tukihenkilöä ja synnytykseen saa mukaan yhden tukihenkilön. Tukihenkilö saa tulla mukaan siinä vaiheessa, kun synnytys on käynnissä ja synnyttäjä on synnytyshuoneessa.

Onneksi tähän olen kuullut maalaisjärjellä tehtäviä poikkeuksia. Esimerkiksi pitkän matkan synnyttäjille, joilla synnytys ei ole täysin käynnistynyt, kumppani on voinut jäädä hetkeksi sairaalaan odottamaan lähteekö synnytys käyntiin.

Tämä yksi tukihenkilö on synnyttäjän itsensä valitsema tukihenkilö voi siis olla kuka tahansa, oma kumppani, ystävä, perheenjäsen tai doula. 

Jos pandemian leviämistä ei saada nykyisillä keinoilla kuriin, voi olla, että synnyttäjä ei saa mukaansa yhtään tukihenkilöä. Siihenkin kannattaa henkisesti valmistautua.

Toimintatavat sairaalassa

Sairaalassa pandemiarajoitukset näkyvät liikkumisen rajoittamisen lisäksi uusina toimintatapoina tilanteissa, jossa odottajalla on infektio tai jos odottajalla on todettu Korona tai hän on virallisesti Korona-eristyksissä. Näihin tilanteisiin on omat toimintatavat ja ohjeistukset, joita parhaillaan muokataan tilanteeseen sopiviksi.

Eri tilanteissa kätilöillä on eri lailla suojautumisvälineitä. Koska emme voi tietää, kuka meistä on oireeton tartuttaja, osa kätilöistä valitsee pitää hengitysmaskia päällä aina, kun hän tekee lähikontaktissa toimenpidettä synnyttäjälle. Tätä ei kannata säikähtää vaan silloin kätilö haluaa erityisesti suojata synnyttäjää tartunnoilta. Jos kätilö ja synnyttäjä ovat terveitä, voidaan tämän hetken ohjeistuksen mukaan olla myös ilman suojaimia.

Vähennä liikkumista sairaalassa

Sairaalassa ollessa tulee välttää kaikkea huoneesta pois liikkumista. Tukihenkilöllä tulisi olla huoneenlämmössä pidettäviä runsaita eväitä, sillä huoneesta ei voi poistua kahville tai syömään, vaan kaikki liikkuminen yleisissä tiloissa pidetään minimissä.

Synnytys Korona-aikana # 2 Valmistaudu synnytykseen

Synnytykseen valmistautuminen on entistä tärkeämpää, kun synnytyksen aikainen tuki vähenee. Ikävää on, että samaan aikaan lähes kaikki julkisen terveydenhuollon synnytysvalmennukset on peruttu eikä neuvola useinkaan tarjoa kunnollista korvaavaa valmennusta. Oikeastaan tilanteen pitäisi juuri nyt olla päinvastoin! Epävarma tilanne lisää tiedon ja tuen tarvetta entisestään.

Synnytysvalmennus auttaa sinua kohtaamaan synnytys sellaisena kuin se sinulle tulee ja pysyt paremmin toimijana ja mukana valinnoissa, kun olet valmistautunut. 

Kun ymmärrät synnytyksen kulkua ja synnytyshormonien toimintaa, ja hahmotat sekä kotona että sairaalassa sinulle tarjolla olevia vaihtoehtoja. Pystyt sillä tavalla paljon paremmin mukana omassa synnytyksessäsi, ymmärrät mitä kehossasi tapahtuu ja ja sinne avautuu laaja skaala vaihtoehtoja toimia eri tilanteissa. 

Kätilötkin toivovat, että valmistaudut synnytykseen, sillä silloin myös hyödyt eniten heidän ammattitaidostaan. Kätilöt pystyvät auttamaan paremmin silloin, kun sinulle ei tarvitse supistusten välissä yrittää kertoa kaikkea perusteista lähtien vaan ymmärrät heti, mitä hän yrittää sinulle tarjota. Uudessa tilanteessa valitsemme helposti tutun vaihtoehdon, joten mitä enemmän sinulle on tuttuja vaihtoehtoja, sitä paremmin pystyt valitsemaan niitä tarkoituksenmukaisesti synnytyksen edistyessä. Jos tiedät vain epiduraalin, niin eipä siinä ole juurikaan vaihtoehtoja, mistä valita erilaisissa tilanteissa.

Valmistautumisesi tulee korostumaan yhä enemmän, mitä vähemmän tukea on saatavilla. Käy siis laaja kunnollinen synnytysvalmennus. Älä jää nettipalstojen vietäväksi vaan varaudu niin että sinulla on tapoja helpottaa oloasi, miten tahansa synnytyksesi meneekin. Muuten on vaarana, että erilaisten tilanteiden kohtaaminen synnytyksen aikana nostaa stressiä ja hidastaa synnytystä.

Tukihenkilönkin tulee valmistautua

Jos saat vierellesi tukihenkilön, niin hänenkin on tärkeää valmistautua synnytykseen. Tukihenkilön rooli ei ole aina helppo ja synnytys on tukihenkilöllekin uusi asia ja sairaalaympäristö tuntematon. Sen vuoksi on tärkeää, että tukihenkilökin tietää mitä on odotettavissa ja hän pysyy rauhallisena.

Tukihenkilön on tärkeintä olla läsnäoleva, rauhallinen ja kannustava. Tukihenkilö luo tarvittavaa turvallisuudentunnetta synnyttäjälle pystyy helpottamaan supistuksia. Kun tukihenkilö pystyy rauhallisena, tämä tehostuu. Jos hän puolestaan stressaa ja panikoi, niin vaikutus on päinvastainen, kun stressi siirtyy synnyttäjään hidastaen synnytystä.

Tunne synnyttäjän toiveet

Tukihenkilön on tärkeää tietää synnyttäjän toiveista, että hän osaa niitä tukea. Synnytys on usein vaikuttava kokemus kaikille läsnäoleville, mutta pitää muistaa, että synnytys on synnyttäjän ja hänen toiveiden mukaisesti mennään. Ja pitää mielessä myös se, että suunnitelmia voi aina lennosta muuttaa tilanteen mukaan.

Synnytys Korona-aikana # 3 Synnytä kotona mahdollisimman pitkään

Periaatteessa tämä ei ole uusi asia ja sairaalat toivovat muutenkin, että synnyttäjät olisivat kotona mahdollisimman pitkään. Kehosi synnytyshormonit rakastavat rauhaa, turvallisuutta ja häiriöttömyyttä. Silloin synnytys edistyy hyvin ja kipu lievittyy. Tätä tunnelmaa häiritsee yleensä tarkkailluksi tulemisen tunne, turvattomuus, kirkkaat valot, hälytysäänet tai muut häiriöt ympäristössä, joita on sairaalassa todennäköisemmin kuin kotona.

Nyt, kun kotona sinulla voi aina olla sinun valitsema(t) tukihenkilö(t), voit heidän kanssaan rentoutua ja rauhoittua ikäänkuin “omaan pesääsi synnyttämään”. Näin minimoit sairaalassa vietetyn ajan, jonka ehkä osaksi olisit ilman tukihenkilöä.

Sairaalaan siirtymiseen vaikuttaa toki moni asia. Pitkä matka sairaalaan voi olla syy lähteä sairaalaan aikaisemmin tai jos koet kotona turvattomuutta. Lähtökohtaisesti sinun kannattaa synnyttää aina siellä, missä koet olevasi turvassa. Yleensä synnytyksen alkuvaiheessa se on kotona ja synnytyksen edistyessä sairaalassa. Kotona olemista helpottaa kuitenkin suuresti jos tietää, mitä tehdä ja miten olla.

Synnytys Korona-aikana # 4 Pyri mahdollisimman vähiin toimenpiteisiin

Toimenpiteet pelastavat henkiä, mutta niissä on myös omat riskinsä. Koska synnytys tapahtuu sinun kehossasi, sinulla on myös tuntemus ja sanavalta siitä, onko jokin toimenpide tarpeen, ja ovatko sen hyödyt riskejä suurempia. Joskus yksi toimenpide johtaa toiseen ja riskit kasvavat, joten ensimmäisen toimenpiteet ehkäisy voi auttaa paljon.

Kun mietit onko joku toimenpide sopiva siihen kohtaan synnytystä, niin voit miettiä asiaa BRAIN kysymyksillä:

  • BRAIN: benefits, risks, alternatives, intuition, nothing
  • Hyödyt, riskit, vaihtoehdot, intuitio ja ei mitään

Kun mietit toimenpidettä, niin kysy riittävästi tietoa, että pystyt vastaamaan näihin kohtiin ja tee sen jälkeen tietoinen päätös. Kuuntele myös omaa intiutiotasi. Monissa tapauksissa voi olla paras valinta tehdä “ei mitään”, jolloin synnytys saa edetä omalla painollaan ja puuttumisen riskit vältetään. Valmistautumattomana sinulla ei oikein ole tätä vaihtoehtoa, sillä silloin sinulla ei  ehkä ole keinoja itse helpottaa oma oloasi, eikä vaikeiden tilanteiden yli johdattavaa, tietoon perustuvaa luottamusta omaan kehoosi. Jos se sinusta tuntuu oikealta, niin kätilöltä voi aina kysyä : “Voidaanko vain odottaa?”

Vaikka se ehkä kuulostaa hassulta, niin synnytyskokemukseen ei niinkään vaikuta mitä kivunlievityksiä käytit tai miten vauva lopulta syntyi, vaan se, miten sinä sait olla mukana tekemässä päätöksiä, ymmärsit minkä tiedon perusteella teitte ne päätökset, miten sinua kohdeltiin ja miten koit tulleesi kuulluksi. 

Moni lääkkeetön kivunlievitys on aika riskitöntä kokeilla. Niiden vaikutus synnytyksen kulkuun on lähes aina positiivinen ja jos se ei tunnu hyvältä, sen pystyy heti lopettamaan. Lääkkeillä on jo enemmän hidastavia vaikutuksia synnytyksen etenemiseen, mikä voi aiheuttaa tarpeita seuraaville toimenpiteille. Mutta toisaalta niiden hyödyt voivat olla niin suuret, että ne hyödyt voittavat riskit mennen tullen.

  • Valinnoilla on monta puolta. Ei ole selvää oikeaa tai väärä. Esimerkiksi epiduraali kyllä vähentää kehon oksitosiinin tuotantoa, mutta tämä tulee pienellä viiveellä. Jos synnyttäjä on ollut hereillä kaksi edellistä yötä ja supistukset ovat siirtyneet siedettävistä kärsimykseksi, niin epiduraali voi toimia erittäin hyvin. Synnyttäjä voi nukkua ja keho rentoutua niin, että synnytys edistyy tunnissa niin, että vauva syntyy. Eli ei ole yhtä oikeaa valintaa eikä näitä päätöksiä jonkun tietyn menetelmän käyttämisestä tai käyttämättömyydesta voi tehdä etukäteen.
  • Vältä jatkuvaa sydänäänten seurantaa. Jatkuva sydänäänten seuranta on yleistä, vaikka sen on todettu rajoittavan synnyttäjänä liikkumista ja altistavan avustettuun (imukuppi) synnytykseen. Jos mahdollista, niin pyydä ajoittainen seuranta, jonka väliajoilla pystyt liikkumaan vapaammin synnytyshuoneessa.
  • Vältä käynnistystä ilman lääketieteellistä syytä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa synnytystä aletaan käynnistämään, sitä vähemmän keho on siihen valmis ja sitä kauemmin käynnistys voi viedä. Nyt, kun käynnistykseen ei saa mukaan yhtään tukihenkilöä, saatat jäädä aika yksin käynnistyksen kanssa ja stressihormonin noustessa synnytyshormonit eivät lisäänny. Käynnistyksessä voi mennä helposti useampi vuorokausi eikä sitä ole mukava olla yksin sairaalassa. Jos käynnistys on pakko tehdä, niin suosittelen kysymään, jos esim. Ballonkin kanssa voi vielä mennä yöksi kotiin. Jos käynnistys on ajankohtainen, niin valmistautuneena voit yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa arvioida mitkä sen onnistumismahdollisuudet ovat ja sinulla on myös omia keinoja tukea synnytyksen käynnistymistä.

Vaihtoehdoista toimenpiteille kannattaa siis olla tietoinen, sillä toimenpiteiden ketjuuntuminen johtaa suuremmalla todennäköisyydellä pitkittyneeseen synnytykseen tai komplikaatioihin. Tällöin sinun ja/tai vauvan sairaalassa oloaika pidentyy, mikä ei Korona-aikana ole niin mukavaa. Mitä paremmin synnytyksesi edistyy, sitä paremmassa kunnossa todennäköisesti olet synnytyksen jälkeen ja sitä nopeammin pääsette kotiin.

Synnytys Korona-aikana #5 Synnytysosastot pyörivät normaalisti

Kätilöt ja synnytyslääkärit palvelevat sinua samalla tavalla kuin aikaisemminkin. He eivät ole lähtemässä Korona-taistelun hoitajiksi vaan sinne otetaan lisäkäsiksi poliklinikoilta ja ei-kiireellisestä hoidosta työntekijöitä. Synnytykset turvataan ja siellä on samat kätilöt sinua vastassa, kuin olisi muutenkin ollut. Ja jotta he olisivat siellä seuraavallekin, niin on erittäin tärkeää, että kerrot, jos sinulla on infektion oireita. 

Synnytys Korona-aikana # 6 Imetä ja pidä ihokontaktissa

Koronasta huolimatta synnytyksen jälkeen on tärkeä pitää pikkuista ihokontaktissa. Se lievittää stressiä niin synnyttäneellä ja vauvalla. Myös tukihenkilöllä. Pesikää ja imettäkää lapsentahtisesti mahdollisimman paljon ja tässä tilanteessa sulkekaa korvat liialta uutisvirralta ja keskittykää tutustumaan vauvaan. Saatte hyvän alun kasvaneelle perheelle.

Tilanne on tosiaan nyt ainutlaatuinen myös synnytyksen kannalta. Siksi olemme halunneet järjestää webinaarin, jossa opit, miten käytännössä toteuttaa ne tärkeimmät asiat hyvän synnytyskokemuksen kannalta tässä tilanteessa, ja miten voitte kumppanisi kanssa luoda yhteisen tiimin, jonka turvin pärjäät, vaikka synnytys etenisi miten vain. 

Pidä huoli itsestäsi ja me lupaamme tehdä niin myös. Olet siis lämpimästi tervetullut webinaariin torstaina 9.4 klo 18!

[button_4 size=”large” color=”lightgreen” align=”center” href=”https://event.webinarjam.com/register/1/qyqonu6″ new_window=”Y”]Ilmoittaudu maksutta mukaan[/button_4]

 

Kommentoi