DOULA on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen.

Doula tarjoaa läsnäoloa, ideoita, kivunlievitystä, tukea ja turvaa synnyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen. Doula on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja. Doula tukee synnyttäjän roolia aktiivisena synnyttäjänä.

Doula on mukana synnytyksen alusta loppuun ilman vuoronvaihtoja, jolloin se on usein synnyttäjälle tutuin henkilö synnytyksessä.

Doulien lyhyt historia

Kautta historian synnyttäjällä on ollut tukenaan yhteisön jäseniä, yleensä he ovat olleet synnyttäneitä naisia. Tästä tavasta alettiin luopua, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin. 1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat kiintymyssuhde- ja imetystutkimuksissaan jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Heidän tutkimuksiinsa perustuen moderni doulaus sai alkunsa ja nykyään doulia on tuhansia ympäri maailmaa.

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 1990-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat kouluttautuneet ulkomailla. Tällä hetkellä Doules ja Doulakka tarjoavat Suomessa kansainväliset kriteerit täyttäviä doulakoulutuksia ja doulasertifiointeja. Näiden lisäksi on olemassa useita muita eri mittaisia ja laajuisia doulakoulutuksia. Vuonna 2017 Suomessa on noin 100 ammattidoulaa ja 250 vapaaehtoista doulaa.

Doula Marjaana doulailta synnytysvalmennus
Doula pitävät usein doulailtoja, joissa annetaan myös synnytysvalmennusta. Tässä Doula Vierelläsi -doularyhmän doulaillassa meneillään kumppanin työkalut, jossa kumppanille opetettiin kivunlievityskeinoja kädestä pitäen.

Kuka voi olla doula?

Doula ei ole suojattu nimike, joten kenellä tahansa on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula. Doulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, omasta toimenkuvastaan ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen synnytystä hänen toiveidensa mukaisesti.

Koulutettu doula on käynyt doulakoulutuksen (esim. Doules ja Doulakka).

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut omaa kouluttautumistaan järjestelmän vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa doulakoulutuksen jälkeen, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä. Yleisimpiä sertifiointeja Suomessa ovat Doulakka ja Doulesin kautta DONA International.

Doulilla on paljon myös muuta koulutusta, joka tukee doulan toimenkuvaa. Osalla doulista on pohjakoulutuksena terveydenhuoltoalan tutkinto (mm. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti).

Tutkimuksiin perustuvia doulan tuen vaikutuksia

Doulan hyödyistä perheille voi lukea mm. Cochranen laajasta, yli 15 000 synnyttäjää, koskevasta tutkimuksesta, missä jatkuva henkilökohtainen tuki vähensi toimenpiteiden määrää ja paransi synnytyskokemusta, millä on positiivisia vaikutuksia perheen tulevaan hyvinvointiin.

WHO

“Continuous companionship during labour is recommended for improving labour outcomes”

WHO suosittelee jatkuvaa tukea synnytyksen aikana, koska se parantaa synnytyksen hoidon
tuloksia.

Companion of choice during labour and childbirth for improved quality of care

Cochrane Review

Tutkimuksen mukaan jatkuvaa tukea saava synnyttäjä sai seuraavat hyödyt:

 • Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän
 • oli pienempi riski sektioon
 • enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä
 • tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä
 • vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä
 • vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle
 • synnyttäjillä oli vähemmän huonoja synnytyskokemuksia

Author´s conclusions: Continuous support during labour may improve outcomes for women and infants, including increased spontaneous vaginal birth, shorter duration of labour, and decreased caesarean birth, instrumental vaginal birth, use of any analgesia, use of regional analgesia, low five-minute Apgar score and negative feelings about childbirth experiences. We found no evidence of harms of continuous labour support.

Nämä kaikki vaikuttavat niin synnyttäjän kokemukseen, synnytyksen kulkuun kuin terveydenhoidon kustannuksiin. Jokainen toimenpide lisää suoria kustannuksia, mutta myös seuraavien toimenpiteiden todennäköisyyttä.

Continuous Labor and Delivery Support

ACOG

Published data indicate that one of the most effective tools to improve labor and delivery outcomes is the continuous presence of support personnel, such as a doula. A Cochrane meta-analysis of 12 trials and more than 15,000 women demonstrated that the presence of continuous one-on-one support during labor and delivery was associated with improved patient satisfaction and a statistically significant reduction in the rate of cesarean delivery. Given that there are no associated measurable harms, this resource is probably underutilized.

Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery

American Journal of Public Health

State Medicaid programs should consider offering coverage for birth doulas to realize potential cost savings associated with reduced cesarean rates.

Doula Care, Birth Outcomes, and Costs Among Medicaid Beneficiaries

Miten tutkimukset vaikuttavat synnytystenhoitoon?

Tutkimuksiin perustuen Islannissa ja USA:ssa on jo tarjolla doulapalvelu osana julkista terveydenhuoltoa.

Myös suomessa tulisi kokeilla doulapalvelun tarjoamista osana julkista terveydenhuoltoa.

 

doula Marjaana lantion painaminen
Doula voi tulla kotiin tukemaan synnyttäjää ja tukihenkilöä, jolloin perhe usein rauhoittuu, rentoutuu ja tuntee olonsa turvallisemmaksi. Doulan kanssa synnyttäjä tulee usein sairaalaan vasta, kun synnytys on kunnolla käynnissä.

Doulan yhteiskunnalliset vaikutukset

Doulan läsnäolo

 1. Vähentää synnytystenhoidossa tarvittavia toimenpiteitä ja vähentää kustannuksia
 2. Vähentää inhimillistä kärsimystä

Kun perheellä on doula mukana synnytyksen alkuvaiheista lähtien kotona, niin perhe todennäköisemmin pärjää kotona pidempään ja siirtyy sairaalaan myöhäisemmässä vaiheessa. Tämähän on jokaisen synnytyssairaalan toive. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on pulaa synnytyssaleista, joten olisi mm. HUS:n etu, että perheillä olisi doula ja he tulisivat sairaalaan nykyistä myöhäisemmässä vaiheessa.

Doulan kanssa synnyttävillä on myös suurempi todennäköisyys normaalisti edistyvään synnytykseen. Tällä on iso merkitys, sillä jokainen toimenpide maksaa ja jokainen puuttuminen lisää seuraavien toimenpiteen riskiä. Tämä “cascade of intervention” on erittäin vahva synnytyksessä ja ensimmäisen toimenpiteen välttäminen vähentää muita tarvittavia toimenpiteitä.

Esim. epiduraali vaatii tuekseen aina IV-tipan, verenpaineen seurannan ja vauvan sydänäänten jatkuvan seurannan. Seuranta tehdään vielä yleensä scalp-monitorilla, joka vaatii kalvojen puhkaisun ja scalpin kiinnittämisen vauvan päähän. Tämä lisää mm. tulehdusriskiä. Epiduraalilla on omat sivuvaikutuksensa: synnytys voi pitkittyä, tarvitaan synteettistä oksitosiinia, pitkittynyt ponnistusvaihe, vauvan virhetarjonnat, vauvan alhaiset APGAR pisteet, imukuppiulosautto, tai jopa sektio. Epiduraalin kustannus on noin 700€, mutta nämä seurannaisvaikutukset tekevät siitä vieläkin kalliimman. Hienoa, että meillä on epiduraali saatavilla, kun sitä tarvitaan, mutta monille doula ja doulan kannustama kumppani ovat itsessään jo riittäviä kivunlievityksiä.

Doulan kanssa synnyttäjä ottaa vähemmän puudutteita tai ottaa sen myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin ongelmien todennäköisyys pienenee.

Doulan tuki perheelle tuo seuraavia etuja:

 1. Perheet saavat paremman fyysisen synnytyskokemuksen ja ovat sen jälkeen fyysisesti terveempiä.
 2. Perheet saavat paremman henkisen synnytyskokemuksen ja ovat sen jälkeen psyykkisesti terveempiä.
 3. Terveydenhuoltojärjestelmä säästää toimenpiteiden määrässä ja hyvinvoivan perheen vähentyneenä tuen tarpeena.

Yhteiskunta hyötyy näistä seuraavasti:

 1. Synnyttäjä tulee myöhemmässä vaiheessa sairaalaan eli tehokkaampaa tilankäyttöä
 2. Vähemmän toimenpiteitä eli vähemmän kustannuksia
 3. Lyhyempi synnytys eli vähemmän kustannuksia
 4. Perheet kotiutuvat nopeammin synnytyssairaalasta eli tehokkaampi tilankäyttö ja vähemmän kustannuksia
 5. Vauva tarvitsee vähemmän tehohoitoa eli vähemmän kustannuksia
 6. Perhe voi paremmin eikä tarvitse niin paljoa tukitoimia eli vähemmän kustannuksia

Doulan läsnäololla ei ole tutkimusten mukaan mitään haittavaikutuksia. Tutkija, lääkäri John Kennell onkin sanonut näin:

“If a doula were a drug, it would be unethical not to use it.”
Dr. John H. Kennell

Koska suomalainen julkinen terveydenhoito kokeilee tutkimusten perusteella tehokasta hoitoa ja tarjoaa synnyttäville perheille synnytysdoulapalvelun?
Marjaana Siivola

doula Marjaana hieroo selkää
Doulalla on käytössään monia lääkkeettömiä kivunlievityksiä.

Doulapalvelu säästää julkisen terveydenhuollon resursseja

Doulan tuki on kokonaisvaltaista ja se täydentää tämän hetken julkisen terveydenhoidon palvelua. Tällä hetkellä vanhemmat kaipaavat raskauden aikana, synnytyksessä sekä sen jälkeen enemmän läsnäoloa, kuulluksi tulemista ja tietoa (Väitös Sari Haapio 2017). Doula tukee perheitä juuri näillä tavoin ja siten täydentää nykyistä palvelua.

Doulan avulla synnyttäjä saa helposti tarvitsemaansa tietoa oikea-aikaisesti niin raskauden aikana kuin synnytyksessä. Neuvolassa valmennusta saa vasta raskauden lopussa yhden illan ryhmävalmennuksen ajan, mutta doulalta saa valmennusta ja vastauksia kysymyksiin pitkin raskautta ja joskus jopa ennen raskautta. Erityisesti tuki on matalankynnyksen tukea oikea-aikaisesti silloin, kun perhe sitä tarvitsee.

Doulan kanssa synnyttäjä tulee sairaalaan synnytyksen myöhäisemmässä vaiheessa ja synnytys menee todennäköisemmin ilman komplikaatioita. Synnyttäjät tulevat vähemmän “näytille” sairaalaan ja jäävät vähemmän päivystysosastolle.

Tämä vähentää paineita synnytyssairaalan paikkoja kohtaan.

Doulan toimenkuva ja doula

Marjaana Siivola kirjoitti Doulan toimenkuvan yhdessä eri doulatoimijoiden kanssa ja Kätilöliitto on sen hyväksynyt. Doulan toimenkuva täydentää kätilön toimenkuvaa ja on siitä erillinen. Doula tarjoaa huolenpitoa ja jatkuvaa tukea, mikä on tutkimusten mukaan erittäin tärkeää synyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen.

Doulan ja kätilön roolit eroavat, mutta alkuun molempien on pitänyt löytää oma roolinsa synnyttäjän ja hänen tukihenkilön tukemisessa. Metropolian opiskelijat Jenna Helssten ja Jannica Jokinen tekivät opinnäytetyönsä kätilön ja doulan yhteistyöstä kätilön näkökulmasta.

Haastatteluihin osallistuneet kätilöt kokivat doulan läsnäolon synnytyksessä yleisesti positiiviseksi. Doulien koettiin luovan hyvää ilmapiiriä ja energiaa synnytyssaliin. Yksi mainitsi doulan olevan hyvä kivunlievitysmenetelmä jo itsessään ja doulat tarjosivat synnyttäjälle käyttöönsä monia muita luonnollisia ja lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmia. Lisäksi kätilöt kokivat, että doula oli hyvä tuki myös puolisolle.

Haittoina koettiin seuraavat: ”Doulan toiminta koettiin haitalliseksi ja synnytystä häiritseväksi tekijäksi, jos doulan motiivit olivat väärät, doula ei tuntenut omaa rooliaan synnytyksessä tai jos doula käyttäytyi kritisoiden tai arvostellen hoitohenkilökuntaa kohtaan. Jokainen haastateltava oli myös sitä mieltä, ettei doula saa puuttua lääketieteellisiin päätöksiin eikä hoitolinjoihin.”

Näihin asioihin kiinnitetään huomiota jokaisessa syventävässä doulakoulutuksessa, joten kannattaa tarkistaa, että oma doulasi on koulutettu ja mielellään myös sertifioitu. Näitä tilanteita ei saisi tulla ja doulan tulee tuntea doulan toimenkuva erittäin hyvin. Näin kätilö ja doula voivat yhdessä tehdä töitä synnyttäjän eteen.

Haasteet on huomioitu ja niiden eteen tehdään töitä.

Useat doulat vuokraavat TENS-laitetta synnyttäjille, jotta he voivat käyttää TENS-laitetta kivunlievitykseen jo kotona.
Useat doulat vuokraavat TENS-laitetta synnyttäjille, jotta he voivat käyttää TENS-laitetta kivunlievitykseen jo kotona.

Mitä synnyttäminen maksaa?

Suomessa ollaan mahtavassa tilanteessa, että vanhemmat maksavat vain hoitovuorokaudesta noin 40-50€ riippuen sairaalasta. Mutta silti ja oikeastaan siitä syystä meidän tulee kiinnittää erityistä huomoita hoidon kustannuksiin.

Tässä muutamia HUS:n palveluhinnaston mukaisia hintoja.

373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 160€
372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 360€
375 Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä toimenpide 4 215€

371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 3 750€
370 Keisarileikkaus, komplisoitunut 4 690€

WX307 Synnytysepiduraalipuudutus 476€ / 714€ (elektiivinen/päivystys)
WX602 Toistuva tai jatkuva puudutus katetrilla 514€ / 781€
WX321 Spinaalipuudutus synnytyskivun lievitystä varten 416€ / 624€
WX323 Spinaalianestesiapuudutus katetrilla 862€ /1 288€
MAE00 Imukuppiulosautto 1496€

Synnytysosasto hoitopäivä 634€
Normaali vastasyntynyt 715€
Vastasyntyneen lyhyt sairaalahoito 1 725€

Maksut on kerätty HUS:n palveluhinnastosta osa 1 ja palveluhinnastosta osa 2.

doula Marjaana sairaalassa kävelee portaita
Sairaalassa doula kehoittaa synnyttäjää pysymään liikkeessä, jos se edistää synnytystä.

Mitä doula maksaa?

Doulapalveluita on monenlaisia.

1) Doulapalvelu, mikä sisältää synnytyksen aikaisen tuen perheelle 400€.

2) Doulapalvelu, mikä sisältää douliin tutustumisen ja tuen jo kotona synnytyksen alkaessa 700€.

3) Doulapalvelupaketti, mikä sisältää seuraavaa

 • 1-2 tapaamista raskausaikana
 • doulan tuen kotoa sairaalaan synnytyksen läpi
 • päivystys
 • varadoula
 • jälkitapaaminen

Tällainen paketti vie doulalta neljä viikkoa päivystystä 24/7 ja keskimäärin 30 h aikaa / asiakas.
Tällainen paketti maksaa noin 1200€.

Näiden lisäksi palveluun voi kuulua erilaisia lisäpalveluita kuten synnytysvalmennusta tai TENS-laitteen vuokraus kotiin.

Doulapalvelun tuomat kustannussäästöt

Kuten aikaisemmin kerroin, tutkimusten mukaan doulapalvelulla on seuraavat hyödyt:

 • Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän
 • oli pienempi riski sektioon -> säästö per sektio 1600€
 • enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä
 • tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä -> säästöä 500€-800€
 • vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä
 • vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle -> säästöä 1 725€
 • synnyttäjillä oli vähemmän huonoja synnytyskokemuksia -> pitkän aikavälin säästöjä

Normaali alatiesynnytys ilman puudutetta, säästöä 500- 800€

Jos lähtökohdaksi otetaan se, että synnytys on komplisoimaton alatiesynnytys, mutta synnyttäjä pärjää doulan ja lääkkeettömien kivunlievitysten kanssa eikä ota yhä enemmän käytössä olevaa spinaali-epiduraali yhdistelmää, niin tässä säästetään jo 862€ eli tuplasti kevyimmän doulapalvelun hinta (400€) ja helposti keskivertaisen doulapalvelun hinta (700€).

Normaali alatiesynnytys, jossa vältetään komplikaatio. Säästöä 1200€-2000€

Ongelmaton alatiesynnytys maksaa 2160€, komplisoitunut alatie synnytys 3360€ ja toimenpiteellinen alatiesynnytys 4215€. Kun doulan kanssa synnyttäneillä synnytys todennäköisemmin etenee normaalisti ja komplikaatioita on vähemmän, niin säästöjä tulee 1200€ tai jopa 2055€ per synnytys. Yhdellä tällaisella säästöllä maksetaan jo monelle perheelle doulan tuki.

Vältetty Keisarileikkaus 1600€-2500€

Jos mukaan lasketaan ei komplisoitunut keisarileikkaus (3750€) ero on 1590€ ja komplisoitunut keisarileikkaus (4690€) ero on 2530€. Nämä ovat aika suuria säästöjä, jos edes osa näistä vältetään niin kuin tutkimukset puoltavat. Lisäksi vähenee synnyttäjän komplikaatiot ja vaikutuksien välttäminen seuraaviin raskauksiin.

Nopea kotiutuja säästää 634€/pv

Doulan jatkuvalla tuella synnytys edistyy nopeammin ja synnyttäjä on synnytysosastolla lyhyemmän jakson ja hän myös kotiutuu nopeammin. Yksi hoitopäivä maksaa 634€, josta perhe maksaa 38€ HUS:n sairaaloissa. Tästä jää 600€ yhteiskunnalle.

Vauvan hoitopäiviä vähemmän säästää 715€-1725€/pv

Doulan kanssa synnyttäneillä on vähemmän vauvan alhaisia APGAR pisteitä. Normaalin vastasyntyneen hoitopäivä maksaa 715€/hoitopäivä, mutta vastasyntyneen sairaalahoito maksaakin jo 1725€.

Kokonaiskustannukset

Jokaisessa synnytyksessä ei vältytä kaikilta toimenpiteitä doulan avulla, mutta tutkimusten mukaan vältetään niin paljon, että synnytyksen hoidon kokonaiskustannuksissa päästään säästön puolelle.

Näiden suoraan synnytystenhoidossa tulleiden säästöjen lisäksi säästetään perheitä inhimilliseltä kärsimykseltä ja saadaan heille hyvä synnytyskokemus. Hyvä synnytyskokemus on yhteydessä parempaan fyysiseen ja henkiseen terveyteen, parempaan kiintymyssuhteeseen sekä onnistuneeseen imetykseen. Näillä kaikilla on pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia perheen elämään ja sitä kautta hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

Kozhimannil et al (2013) tekivät laajan taloudellisen tutkimuksen doulan hyödyistä ja suosittelevat doulapalvelun tarjoamista sen tuomien kustannussäästöjen höydyntämiseksi.

Koska Suomi seuraa tutkimuksiin perustuvaa hoitoa ja tarjoaa doulan sitä haluaville perheille?

Miten tarjota doulapalvelu osana julkista terveydenhuoltoa?

Doulan hyödyt ja säästöt julkiselle terveydenhuollolle on jo tutkitusti näytetty toteen. Nyt vain pitää suunnitella miten doulapalvelu saadaan osaksi julkista terveydenhoitoa Suomessa. Tällä hetkellä doulapalvelun tilaaminen on maksullista (paitse erityistarpeisille perheille) ja tämä eriarvoistaa perheitä. Näin suurella vaikuttavuudella doulapalvelu tulee tarjota kaikille sitä haluaville perheille.

 • KELA voi maksaa sertifioidun doulan tarjoaman doulapalvelun perheille
 • sairaanhoitopiiri voi tarjota doularyhmän palveluja
 • kunta voi tarjota doulapalvelun palvelusetelillä tai doularyhmän kautta

Kokenut doula, DONAn doulakouluttaja ja Suomen Doulat ry:n perustaja Marjaana Siivola on kiinnostunut järjestämään doulaohjelman kansainvälisten mallien pohjalta pääkaupunkiseudulla. Ensimmäinen doulapalvelutarjoaja voisi olla joko synnytyspalvelun tarjoaja (Naistenklinikka, Jorvi, Lohja, HUS tai HYKS) tai kuntaperusteisesti kunta, esimerkiksi Espoo, Kirkkonummi, Vantaa, Helsinki ja/tai Lohja.

Jos sinua kiinnostaa mahdollistaa doulapilotti Suomessa tai kaipaat lisätietioa doulapalveluista, ota yhteyttä.

Marjaana Siivola
marjaana@doules.fi
050-5969011

 

 

Iltalehti doula Marjaana
Tässä iltalehden artikkeli doulaamisesta.

 

Iltalehti doula Marjaana 2
Doula-artikkeli Iltalehdessä.

Leave a Reply