Akupainanta synnytyksessä

Akupunktiota ja akupainantaa voidaan käyttää synnytyksessä hyvinkin monipuolisesti. Akupuntiohoidoissa voi käydä raskaudenaikana, jolloin se auttaa erilaisiin raskausajan vaivoihin. Lasketunajan ylittyessä ja lähentyessä raskausviikkoa 42 voi akupunktiota käyttää mm. synnytyksen käynnistämiseen. Synnytyksen aikana sitä voidaan käyttää mm. kivunlievitykseen, rentoutukseen, supistusten vauhdittamiseen sekä lapsen laskeutumisen apuna. Synnytyksen jälkeen sitä voidaan käyttää äidin palautumiseen tai esimerkiksi maidon nousemisen tukena.

Aasiassa akupunktio ja akupainanta kuuluvat normaaliin synnytyksen hoitoon ja monet länsimaalaisetkin ovat löytäneet niiden tuoman helpotuksen. Tieteellinen todistus niiden hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta on vähäistä, mutta tutkimuksissa ei ole huomattu mitään haittavaikutuksia.  Debra Bettsin tekemässä seurantatutkimuksessa (1995) seurattiin 74 synnyttäjää, jotka olivat oppineet käyttämään akupainantaa. Näistä 88% käytti sitä synnytyksen aikana ja näistä synnyttäjistä 86% koki sen toimivan hyvänä kivunlievityksenä. 

Akupunktiota voi käyttää kuka tahansa ja sen toimintaa voi vahvistaa käymällä akupunktiohoidossa jo ennen synnytystä. Tällöin hoito on tehokkaampaa niin synnytyksen käynnistymisen kohdalla kuin sitten synnytyksen aikana. Akupainantaa voi helposti kokeilla kuka vaan ja kaikissa elämänvaiheissa. Kumppani on hyvä apu akupisteiden painamisessa ja tämä lisää läheisyyttä ja kumppanin osallistumista.

Synnytyksen aikana akupunktioneulat voivat olla häiritseviä, sillä äiti usein rajoittaa omaa liikkumistaan neulojen vuoksi. Jos neulat häiritsevät, on parempi käyttää akupainantaa, jota tukihenkilö voi tehdä esimerkiksi vain supistusten välissä ja lopettaa supistuksen ajaksi.

Synnytyksen ABC synnytysvalmennuksessa opit tärkeimmät synnytyksessä käytettävät akupainantapisteet.

Kommentoi