Doula tukee synnyttäjää

Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa

Erkkilä, Märsynaho, Suomalainen ja Rainto (2020)kirjoittavat artikkeelissaan ePookissa 27.4.2020, että doulan läsnäololla on merkitystä perheen hyvään synnytyskokemukseen ja mitä kaikkea positiivisia vaikutuksia hyvällä synnytyskokemuksella on. Synnytys ei ole vain yksi päivä perheen elämässä. Synnytyksellä voidaan tukea tai hajottaa perheen hyvinvointia vuosiksi eteenpäin. Synnytyskokemuksella on merkitystä.

“Synnytyskokemuksella on pitkävaikutteisia seurauksia äidin, vauvan sekä koko perheen elämässä. Tutkimusten mukaan synnytyskokemuksella on todettu olevan vaikutus varhaiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja omaan vanhemmuuden kokemukseen, parisuhteeseen sekä tuleviin synnytyksiin. Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa perheelle jatkuvaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea. Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää äitien tyytyväisyyttä synnytykseen ja sen koetaan olevan merkittävä osa hyvän synnytyskokemuksen muodostumisessa.”

Hyvällä synnytyskokemuksella on myös yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia merkityksiä. Kokemus vaikuttaa suoraan perheen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Se voi lisätä tai vähentää riskiä synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja vaikuttaa imetyksen onnistumiseen ja kiintymyssuhteen rakentumiseen.

“Voidaan kenties siis ajatella, että tekemällä doulatoimintaa tunnetummaksi ja lisäämällä tietoisuutta jatkuvan tuen hyödyistä, saataisiin useita myönteisiä vaikutuksia sekä perheiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta. Doulan läsnäolon hyötyjen ollessa ilmeiset, perheet hyötyisivät doulatoiminnan lisäämisestä voidessaan harkita doulan mukaan ottamista raskauteensa ja synnytykseensä. Perheet kaipaavat vauvaa odottaessaan myös lisää tietoa ja tukea synnytykseen valmistautumiseen ja synnytyspelkoon liittyen. Raskausaikana mukaan tulevalla doulalla olisi mahdollisuus tarjota perheille tällaista tukea.”

Doulatoiminta on tutkitusti synnytystä edistävä, toimenpiteitä vähentävä ja erityisesti synnytyskokemusta edistävä interventio, mikä tulisi olla jokaisen perheen saavutettavana.

Doulatoiminta ei tämän hetken mallilla Suomessa ole kestävällä pohjalla sitä pitäisi kehittää valtakunnanlaajuisesti. Maailmalla on jo malleja, mitä voisi alkaa nopeasti pilotoimaan Suomessa ja niiden vaikutuksia ja pitkäjänteisyyttä tulisi tutkia ennen valtakunnalista laajaa toteutusta.

Suosittelen lukemaan koko artikkelin Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa.

Lue lisää aiheesta: Doulan läsnäololla voidaan vähentää kiireellisiä sektioita.