doula Marjaana sektio

Doulan tuki sektiossa – doula tukee myös sektiosynnytyksessä

Doula tukee synnyttäjää ja hänen tukihenkilöään kaikenlaisissa synnytyksissä: sektiossa, epiduraalin kanssa kuin myös ilman lääkkeellistä kivunlievitystä synnyttäviin.

Välillä alatiesynnytys menee syystä tai toisesta sektioon ja silloin doulankin rooli tukijana muuttuu ja korostuu.

Doulan tuki kiireellisessä sektiossa

Alatiesynnytyksen aikana tapahtuva sektiopäätös syntyy yleensä ajan kuluessa ja vain harvoin sektiopäätös tulee ihan yllättäen ja kiireellä. Ensin on todennäköisesti tehostettu seurantaa, jonka seuraksena sitten päätetään leikata, kun vauva ja synnyttäjä vielä voivat hyvin. Näissä tilanteissa ehditään keskustelemaan ja miettimään ratkaisuja rauhassa ja silloin myös synnyttäjä pystyy usein ymmärtämään ja hyväksymään sektiopäätöksen ja sektioon siirrytään rauhassa.

Sektiopäätöksen tekemisen jälkeen doula pystyy usein rauhoittamaan synnyttäjää olemalla läsnä silloin, kun hoitohenkilökunta toimii mahdollisimman nopeasti sektion toteuttamisen eteen.

Kun synnyttäjää lähdetään viemään leikkaussaliin, doula tukee kumppania/tukihenkilöä, joka muuten jäisi yksin hiljentyneeseen synnytyssaliin odottamaan lisäohjeita. Kokenut doula osaa läsnäolollaan rauhoittaa tukihenkilöä ja kokenut doula osaa kertoa jonkun verran siitä mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Sitten tukihenkilö haetaan huoneesta vaihtamaan leikkaussalivaatteet, jonka jälkeen hän pääsee tukemaan synnyttäjää ja olemaan mukana vauvan syntymässä. Doula jää odottamaan tilanteen kehittymistä sekä sitä missä doulan tukea seuraavaksi tarvitaan.

Aina tukihenkilö ei pysty tai halua mennä leikkaussaliin, jolloin doula voi mennä tukemaan synnyttäjää. Kiireellinen sektio tehdään yleensä epiduraalin kanssa, jolloin synnyttäjä on hereillä ja kaipaa tukea.

Vauvan synnyttyä tarvitaan usein vielä doulaa

Vauvan synnyttyä on useita erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä, miten vauva ja synnyttäjä voivat. Suomessakin yleistyy se, että vauva voi päästä synnyttäjälle ihokontaktiin jo synnytyssalissa, jos molemmat voivat hyvin. Joskus kuitenkin vauva siirtyy muualle tutkittavaksi tai tarkkailtavaksi. Silloin perhe miettii ja päättää kuka menee vauvan kanssa ja missä doulaa kaivataan eniten.

Usein lapsen toinen vanhempi palaa vauvan kanssa synnytyssaliin synnyttäjän mennessä heräämöön leikkauksen jälkeen. Tällöin doula voi pysyä vauvan ja toisen vanhemman kanssa. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, jos kyseessä on ensimmäinen lapsi. Doulan kanssa vanhemman ei tarvitse jäädä yksin vastasyntyneen vauvan kanssa ja hänen olonsa on turvallisempi ja rauhallisempi doulan läsnäollessa.

Doula voi myös mennä synnyttäjän tueksi leikkaussaliin sen jälkeen, kun tukihenkilö lähtee vauvan kanssa sieltä pois. Jos vauva viedään esimerkiksi tarkkailuun, tukihenkilö ei jää vauvan kanssa yksin, jolloin synnyttäjä voi olla se, joka kaipaa enemmän tukea. Näitä tilanteita mietitään aina tapauskohtaisesti ja voimme reagoida nopeastikin tilanteen muuttuessa.

doula Marjaana sektio
Doula Marjaana Siivola valmistautumassa leikkaussaliin menemiseen.

Doulasynnytyksiä itselläni on nyt takana reilu 60 kappaletta ja siellä on muutamia sektioita. Yleisimmin olen sektion jälkeen ollut vauvan isän tukena synnytyssalissa ja muutaman kerran synnyttäjän tukena isän lähdettyä vauvan kanssa tarkastuksiin. Kaikissa olen kokenut, että doulan tuki on ollut tärkeää myös sektion jälkeen siihen asti, että tilanne rauhoittuu. Välillä olen siirtänyt tavaroita tai ollut valokuvaajana vauvan ensihetkissä, mikä on ollut tärkeää perheelle jälkikäteen.

Itsenäisesti synnyttävälle on ollut tärkeää, että olen ollut vauvan kanssa siihen asti, että synnyttäjä itse on päässyt vuodeosastolle. Siellä me vauvan kanssa odoteltiin vuodeosastolla synnyttäjän tulemista heräämöstä ja pääsyä äidin rinnalle.

Perheheräämö

Nyt on onneksi yleistynyt perheheräämö, mitä konseptia ollaan aloittamassa useammassa sairaalassa. Naistenklinikalla se ei aina ole resurssien vuoksi käytössä, mutta onnistuessaan se on erinomainen tapa pitää synnyttäjä ja vauva ihokontaktissa yhdessä heti ensimetreistä alkaen vuodeosastolle asti molempien tilanteen salliessa.

Jälkitapaaminen

Jos alatiesynnytys on päätynyt sektioon, niin usein jälkitapaamisen merkitys korostuu. Silloin synnyttäjällä on yleensä enemmän tehtyjä päätöksiä ja yllättäviä tilanteita sulatettavana ja pohdittavana. Doula on ollut läsnä ja osaa eri tavalla keskustella synnytyksen kulusta kuin joku, joka lukee papereista.

Doula suunnitellussa sektiossa

Doula on tukena myös suunnitellussa sektiossa. Silloin aamulla sairaalaan mentyä voi joutua odottamaan useita tunteja, jolloin doulan läsnöolo rauhoittaa. Sektion jälkeen on myös erilaisia tilanteita, missä doulan tuki tulee erittäin arvokkaaksi osaksi synnytyskokemusta.

Doulan höydyt

Doulan hyödyt ovat moninaiset ja ne ulottuvat raskaudesta pitkälle lapsivuodeaikaan.

Doulan kanssa synnyttäjät kokevat synnytyksen useammin hyväksi kokemukseksi synnytystavasta riippumatta. Synnytyksen ovat lyhyempiä ja niissä tarvitaan vähemmän toimenpiteitä kuin ilman doulaa synnyttäneet.

Doulan kanssa lapsen APGAR pisteet ovat korkeammat ja lapsi joutuu harvemmin toiselle osastolle.

Lisätietoa doulan hyödyistä voit lukea Synnytyksen ABC:n blogikirjoituksista.

Kommentoi