synnytystrauma tulee hoitaa

Huonon synnytyskokemuksen syitä

Norjalainen tutkimus selvitti 1352 synnyttäjän tutkimusaineistosta syitä huonon synnytyskokemuksen muotoutumiseen.

Midwifery 2017
Factors related to a negative birth experience – A mixed methods study
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613817303480

Tulokset

Tutkimuksessa oli 1352 uudelleensynnyttäjää, joista 21,1%:lla oli huono synnytyskokemus.

Negatiivinen kokemus liittyi tuloksissa synnytyspelkoon ja aikaisempaa hyväksikäyttökokemukseen.

Synnytyskokemukseen negatiivisesti vaikuttavista asioista tutkimuksessa nousi esiin kolme teemaa:

  1. komplikaatioita synnyttäjälle, lapselle tai molemmille
  2. ei tullut nähdyksi tai kuulluksi
  3. kipukokemus ja kontrollin menetys

Iso osa vastaajista raportoi kokeneensa yllättäviä ja dramaattisia komplikaatioita synnytyksen aikana. Monet kokivat jääneensä ilman tukea, he eivät kokeneet tulevansa kohdelluiksi kunnioitettavasti tai heitä ei otettu mukaan päätöksentekoon.

Pieni osa kertoi kivun kokemuksen ja kontrollin menetyksen vaikuttaneen heidän negatiiviseen synnytyskokemukseen.

Tulosten vaikutus käytäntöön

Naisten kommentit tuovat esiin sen, että he olivat valmistautumattomia komplikaatioihin, eivätkä he saaneet riittävää hoitoa synnytyksen aikana. He eivät kokeneet tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi synnytyksessä, vaikutti synnytyskokemukseen negatiivisesti. Kätilöt voivat käyttää tätä tietoa estämään huonon synnytyskokemuksen kehittymistä.

Hyvän synnytyskokemuksen muodostuminen

Tämän artikkelin tulokset ovat yhteneväiset hyvän synnytyskokemuksen muodostumisen kanssa.

Blogikirjoitus: Synnytystyytyväisyyden muotoutuminen

Hodnettin tuloksen mukaan hyvään synnytyskokemukseen vaikuttaa seuraavat asiat:

  • henkilökohtaiset odotukset
  • hoitohenkilökunnalta saatu tuki
  • asiakkaan ja hoitohenkilöstön välinen suhde
  • asiakkaan osallistuminen päätöksentekoon

Ja kuten tässä huonon synnytyskokemuksen tutkimuksessa, kun nämä kyseiset asiat eivät toteudu, niin tuloksena voi olla huono synnytyskokemus.

Alkuperäinen teksti

Tässä vielä alkuperäinen teksti artikkelista Factors related to a negative birth experience – A mixed methods study

Conclusions and implications for practice

comments by the women show that they were unprepared for complications and inadequate care during birth. The feeling of not being seen or heard during childbirth contributed to a negative experience. Midwives can use the information gained from this study to prevent negative birth experiences.

Objective

this study aimed to explore factors associated with a negative childbirth experience including descriptions from women themselves.

Design

we performed a mixed methods study based on data from the Norwegian cohort of the Bidens study, including a total of 1352 multiparous women. Quantitative information was analysed in addition to thematic analysis of 103 free-text comments provided by women with a prior negative childbirth experience.

Key findings

the total prevalence of a negative birth experience was 21.1%.

A negative experience was associated with fear of birth (AOR: 5.00 95% CI 3.40–7.23) and a history of abuse (AOR 1.34 95% CI 1.01–1.79) in multivariate analysis. Women who indicated they were para 2 were less likely or report a negative childbirth (AOR 0.66 95% CI 0.46–0.94). Three major themes were identified: ‘complications for mother, child or both’, ‘not being seen or heard’; and ‘experience of pain and loss of control’. The majority of respondents reported experiences of unexpected and dramatic complications during childbirth. Further, several of the respondents felt a lack of support, that they had not been treated with respect or included in decisions regarding their birth. A minority described pain and loss of control as the main reason for their negative birth experience.

Conclusions and implications for practice

comments by the women show that they were unprepared for complications and inadequate care during birth. The feeling of not being seen or heard during childbirth contributed to a negative experience. Midwives can use the information gained from this study to prevent negative birth experiences.