Isän ja lapsen nukkumisjärjestelyillä vaikutus isän tarjoamaan hoivaan?

Äitien on tutkittu hoivaavan ja kiintyvän lapseen vahvemmin, kun hän nukkuu lapsen vieressä. Imetys sujuu usein paremmin ja äiti vastaa herkemmin lapsen tarpeisiin.

isän nukkuminen lapsen kanssa lisää hoivaviettiä
Lisääkö isän nukkuminen lapsen kanssa hoivaviettiä?

Notre Damen yliopistossa on nyt tutkittu nukkumisjärjestelyiden vaikutuksia isään. Tutkimuksessa seurattiin isän testosteroni tason vaihteluita, kun isä nukkui lapsen kanssa eri tiloissa, samassa huoneessa tai samalla alustalla (eli samassa sängyssä). Samassa sängyssä nukkuvien isien testosteronitaso oli matalampi kuin muiden.

Matalampi testosteroinitaso on yhteydessä isän osallisuuteen lastenhoitoon ja siihen miten isä reagoi lapsen tarpeisiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty yhteys siihen, että isillä, jotka ovat fyysisesti läsnä mm. syöttäen lasta ja leikkien heidän kanssaan, on alempi testosteronitaso. Nukkumisjärjestelyillä näytti olevan testosteronia alentava vaikutus riippumatta miten läsnä isät olivat päivällä.

Tämä tutkimus tuo lisäinformaatiota lapsen biologisiin vaikutuksiin isällä ja tulevissa tutkimuksissa voidaan katsoa miksi nukkuminen vaikuttaa isän hormoneihin ja mitä vaikutuksia sillä on perheen elämään. Tärkeintä on löytää perheelle sopiva nukkumisjärjestely, jossa jokainen pystyy lepäämään yöllä mahdollisimman hyvin ja siten vastaamaan parhaimmalla mahdollisella tavalla lapsen tarpeisiin pitkällä aikavälillä.

Lähteet:
Science Directly
Lee T. Gettler, James J. McKenna, Thomas W. McDade, Sonny S. Agustin, Christopher W. Kuzawa. Does Cosleeping Contribute to Lower Testosterone Levels in Fathers? Evidence from the Philippines. PLoS ONE, 2012; 7 (9): e41559 DOI: 10.1371/journal.pone.0041559

Kommentoi