Pikkulapsiperheet edistävät terveyttään aktiivisesti sosiaalisissa verkostoissa

Palmen Marilla netPerjantaina 13.12.2013 FM Marilla Palmén väittelee aiheesta  ”Midwives, Families and Everyday Health Information and ICT Interactions. Exploration of Identities and Social Networks”  Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tehnyt väitöksen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta.

Väitöksessä tutkittiin miten hoitohenkilökunta käyttää ICT:tä ja kuinka se sopi heidän työidentiteettiinsä. Lisäksi tutkittiin kuinka pikkulapsiperheet käyttävät sosiaalisia verkostoja ja ICT:tä oman hyvinvointinsa lisäämiseksi. Kohteena hänellä oli äitiysneuvolan terveydenhoitajat, synnytyssairaaloiden kätilöt ja pikkulapsiperheet.

Palmenin tuloksia voidaan käyttää julkisten ja yksityisen sektorin palveluiden parantamiseen pikkulapsiperheiden hyväksi. Esimerkiksi neuvolat voisivat keskitetysti tarjota luotettavaa tietoa netissä entistä enemmän ja neuvolakäyntien aikana voidaan sitten enemmän keskittyä sosio-emotionaalisen tuen antamiseen perheille.

Väitöstiedote löytyy täältä:

https://www.uef.fi/fi/uef/-/13-12-pikkulapsiperheet-edistavat-terveyttaan-aktiivisesti-tieto-ja-viestintavalinein-tuetuissa-sosiaalisissa-verkostoissa

Väitöskirja löytyy täältä:

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1327-2/urn_isbn_978-952-61-1327-2.pdf