odottaja synnyttäjä pallo

Raskauden kesto ja laskettuaika

Raskauden kesto ja siitä laskettava laskettuaika määrää yllättävän paljon meidän ajattelua ja raskauden hoitoa. Meidän tulisi kuitenkin ymmärtää raskauden fysiologiaa enemmän, että osaisimme tarkkaan määritellä juuri kyseiselle henkilölle sopivan lasketun ajan.

Length of human pregnancy and contributors to its natural variation -tutkimuksessa raskautta yrittävät naiset antoivat virtsanäytteitä jo ennen raskautumista ja jatkoivat sitä raskauden aikana. Tutkimuksessa mitattiin raskauteen liittyvien hormonien pitoisuuksia. Näistä tuloksista tutkijat saivat paljon lisätietoa raskauden kulusta ja erityisesti raskauden kestosta.

Alkion kiinnittyminen

Tutkimustulokset olivat mielenkiintoisia. Näytteistä nähtiin tarkasti ovulaation ajankohta, hedelmöittyminen ja mm. alkion kiinnittyminen. Tulosten mukaan alkion kiinnittymisen eteneminen hedelmöityksen jälkeen oli verrannollinen raskauden kestoon. Nopeasti kiinnittyvillä alkioilla raskausaika oli lyhyempi. Ne, joilla kiinnittyminen kesti pidempään, myös raskausaika kesti pidempään. Raskauden ensiviikoilla oli myös muita korrelaatioita raskauden kestoon. Kuinka paljon raskauden kesto onkaan riippuvainen ensimmäisten viikkojen tapahtumista eli ajasta, jolloin nainen ei ehkä edes tiedä raskaudestaan?

Ovulaation mukaan laskeminen

Tutkimuksissa kävi myös ilmi, että vaikka ovulaation tarkka ajankohta oli tiedossa, raskauden kesto vaihtelee henkilöiden välillä jopa 37 päivää. Tällä on suuria vaikutuksia siihen, milloin mm. henkilön raskaus on yliaikainen ja tulisi mahdollisesti käynnistää. Kun raskauden kestossa on näin paljon eroja, niin todennäköisesti käynnistyksiä tehdään myös turhaan.

Progesteronin vaikutus raskauden pituuteen

Raskauden kuluessa progesteronihormonin määrä vaihtelee ja pitoisuuden muuttuminen oli kääntäen verrannollinen raskauden kestoon. Niillä, joilla progesteronin määrä alkoi lisääntymään raskaudessa aikaisemmin, raskauden kesto oli pidempi. Ja puolestaan niillä, joilla progesteronin erittyminen alkoi myöhemmin, heillä raskauden kesto oli lyhyempi. Ero näillä oli raskauden kestossa jopa 12 päivää.

Henkilön luontainen raskaudenkesto

Tutkijat löysivät vahvan korrelaation henkilön aikaisempien raskauksien kestossa ja tutkitun raskauden kestossa. Jos aikaisemmat raskaudet olivat olleet pitkiä, niin todennäköisyys saman pituiselle tai hiukan lyhyemmälle raskaudelle oli suuri. Jos tutkitulla äidillä oli aikaisempi raskaus ollut viikon pidempi kuin keski-arvo, niin se tiesi tutkittuun raskauteen noin 2,5 päivän pidennystä keskiarvoon nähden.

Tutkimustulosten käyttö

Tutkimuksen laajuus ei ollut riittävän suuri, että siitä voitaisiin tehdä tilastollisia päätelmiä hoitokäytänteiden suunnitteluun.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että vaikka ovulaation hetki tunnettaisiin tarkkaan, niin siitä ei pidä tehdä liian tarkkoja johtopäätöksiä, sillä raskauden kestoon vaikuttaa niin moni muukin asia.

Koska normaali raskauden kesto voi vaihdella 37 päivää, niin voitaisiin siirtyä lasketun kuukauden käsitteeseen ja katsoa raskauksien pituuksia avarasti. Hoitotoimenpiteitä ei tulisi suunnitella pelkästään raskauden keston laskemisen perusteella vaan tarvitaan myös muuta tietoa toimenpiteiden suunnitteluun.

Lähde:

  1. A.M. Jukic, D.D. Baird, C.R. Weinberg, D.R. McConnaughey, A.J. Wilcox.Length of human pregnancy and contributors to its natural variation. Human Reproduction, 2013  http://humrep.oxfordjournals.org/content/28/10/2848

Kommentoi