Synnytyksen lyhyt oppimäärä

Synnytyksen lyhyt oppimäärä

Synnytyksen lyhyt oppimäärä kertoo sinulle tunnissa synnytyksen perusteet. Siinä käydään läpi synnytyksen oleellisimmat perusteet, jotka jokaisen synnytyksessä mukana olevan tulisi tietää, niin odottajan kuin tukihenkilön.

Jokainen henkilö tuo synnytykseen oman panoksensa ja sillä on vaikutusta synnytyksen kulkuun. Huoli, stressi ja kiire hidastaa synnytystä adrenaliinin kautta. Luottamus ja turvallisuus puolestaan edistävät synnytystä oksitosiinin kautta ja vähentämällä stressihormoneita.

Synnytyksen lyhyt oppimäärä kertoo näistä synnytyksen perusteista lyhyesti ja selkeästi niin, että synnyttäjä pystyy paremmin luottamaan synnytykseen ja kokemaan olonsa turvallisemmaksi.

Tukihenkilöllä on myös merkittävä rooli synnytyksessä. Hänen ensisijaisia tehtäviä on olla läsnä, luottaa synnyttäjän kykyyn synnyttää, tuoda turvallisuudentunnetta synnyttäjälle sekä auttaa synnyttäjää erilaisin kivunlievityskeinoin. Tämä kirja auttaa tukihenkilöä ymmärtämään oman roolinsa merkitys ja millä tavoin hänen toimintansa vaikuttaa synnyttäjään ja synnytyksen edistymiseen. Tukihenkilön on hyvä ymmärtää hyvän kasvava kierre synnytyksessä.

Synnytyksen lyhyt oppimäärä kansi

Kirja julkaistiin ensimmäiseksi äänikirjana elokuussa 2019 Book Gardenin kautta. Myöhemmin tulossa myös äänikirja.

Äänikirja on ostettavissa täältä.

Äänikirja on myös kuunneltavissa eri äänikirjatoimijoiden kautta, kuten

Tervetuloa aloittamaan matka kohti parempaa synnytystä!

Synnytyksen lyhyt oppimäärä on kirjoitettu sopivaksi niin cis-, trans- kuin muunsukupuolisille synnytykseen valmistautumiseen.

Kirja sopii myös erilaisissa perhetilanteissa oleville. Siinä on huomioitu niin itsenäiset odottajat kuin erilaisissa perhetilanteet.

Synnytyksen lyhyt oppimäärä sopii osaksi perhevalmennuksen synnytysvalmennusta odottajille ja mahdollisille tukihenkilöille myös silloin, kun neuvolan valmennus tuntuu kohdistuvan liikaa ydinperheisiin.

Synnytysvalmennuksen perusteet ja äänikirjan jatko

Äänikirja on kuunneltuna 1h mittainen ja se sisältää tärkeimmät perusteet. Se ei ole kokonainen synnytysvalmennus vaan lyhyt katsaus tärkeimpiin asioihin niille, joille synnytysvalmennus on uusi asia ja jotka haluavat päästä helpolla tavalla alkuun valmistautumisessa.

Synnytyksen ABC:n verkkokurssi on jatkoa lyhelle oppimäärälle ja siitä on helppo jatkaa valmistautumista. Synnytyksen ABC:n synnytysvalmennuksessa käydään perusteiden lisäksi laajemmin läpi mm. 6 askelta kohti terveellistä ja turvallista synnytystä, lääkkeelliset kivunlievitykset ja laajemmin rutiinit ja toimenpiteet.

Tervetuloa kuuntelemaan Synnytyksen lyhyt oppimäärä ja kiinnostuksen herätessä tervetuloa Synnytyksen ABC:n synnytysvalmennukseen!

Kommentoi