doula synnyttäjä sairaala synnytys

Synnytystuen merkitys

Cochrane Library koostaa yhteenvetoja terveyteen liittyvistä tutkimuksista. Se on arvostettu terveystieteiden tutkimuskanta. He julkaisivat kesäkuussa 2013 tutkimuksen synnytyksen aikaisesta jatkuvasta tuesta.

Continuous support for women during childbirth

Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida jatkuvan henkilökohtaisen tuen merkitystä synnytyksen aikana normaalin hoidon yhteydessä. Lisäksi he halusivat tutkia vaikuttiko seuraavat asiat tuen merkitykseen 1) hoitopaikan rutiinit 2) hoitohenkilökunnan suhde sairaalaan ja synnyttävään naiseen tai 3) koska jatkuva tuki synnytyksessä alkoi. Toiseen kohtaan selvennettäkööt, että USA:ssa, jossa tutkimus tehtiin, äiti voi valita raskauden ja synnytyksen hoitavaksi tahoksi perhelääkärin, kätilön tai lääkärin. Nämä voivat toimia itsenäisesti tai osana sairaalaa. He voivat myös hoitaa synnytyksiä kotona, itsenäisessä synnytyskodissa tai sairaalassa.

Tässä vapaa suomennos tutkimuksen koosteesta:

Historiallisesti synnytyksen aikana naiset ovat tukeneet naisia. Kuitenkin monessa maassa synnytykset ovat siirtyneet sairaaloihin ja jatkuvan tuen saaminen on hävinnyt. Tämä voi olla osa syynä siihen, että naisten synnytyskokemuksia ei oteta todesta. Nykyajan synnytyslääkärit rutiinisti altistavat naiset sairaalan järjestelmälle ja rutiineille, joilla on haitallinen vaikutus synnytyksen kulkuun. Synnyttävän äidin tukeminen voi sisältää henkistä tukea, kivunlievitystä eri menetelmin, tietoa ja synnyttäjän asian puollustamista. Nämä asiat voivat edistää psyykkisesti synnytystä ja ylläpitää naisen kokemusta päätöksen tekijänä ja osaavana synnyttäjänä ja siten vähentää tarvetta toimenpiteille.

Koosteen tutkimus koostui 23:sta tutkimuksesta, joista 22 sisälsi dataa, tutkimukset olivat 16:sta eri maasta ja niissä oli mukana yli 15000 naista. Jatkuvaa tukea antoi joko sairaalan henkilökuntaan kuuluva (kuten hoitaja tai kätilö) tai kuulumaton nainen, hänellä ei ollut henkilökohtaista suhdetta synnyttäjään (doula tai vähän asiaan perehdytetty tukihenkilö) tai hän oli naisen tuttu tai läheinen (mies, kumppani, äiti tai ystävä).

Synnyttäjät, jotka saivat jatkuvaa tukea synnytyksensä aikana,

  • synnyttivät todennäköisimmin sponttaanisti alakautta (ei imukuppia eikä keisarinleikkausta)
  • synnyttivät todennäköisemmin ilman lääkkeellistä kivunlievitystä
  • olivat  tyytyväisempiä synnytyskokemukseensa
  • heillä oli vähän lyhyempi synnytys.
  • heidän vauvoillaan oli vähemmän alhaisia APGAR-pisteitä
  • tuella ei ollut haittavaikutuksia

Jatkuvan tuen hyödyt tulivat parhaiten esille, kun tukihenkilö

  • on paikalla vain antaakseen tukea synnyttäjälle
  • ei ole sairaalan henkilökuntaa
  • ei ole synnyttäjän omasta sosiaalisesta piiristä
  • on kokenut tukemaan synnytyksessä

Kun verrattiin tukea saamattomiin synnyttäjiin, perheenjäsen tai ystävä tukihenkilönä paransi äidin tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen.

Jatkuva tuki lisäsi sponttaanin alatiesynnytyksen mahdollisuutta, sillä ei ollut haittavaikutuksia ja synnyttäjät olivat tyytyväisempiä.

Tutkijat ehdottavat, että kaikilla synnyttäjillä tulisi olla jatkuva tuki synnytyksen aikana.