USA:n synnytyslääkärit määrittävät uudelleen synnytyksen hoitoa

USA:n synnytyslääkäreidenliitto (ACOG – American Congress of Obstetricians and Gynecologists) on  the Society for Maternal-Fetal Medicine ovat yhdessä julkaisseet tiedotteen keisarinleikkausten käytön hillitsemiseksi.

Se löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://www.acog.org/Resources_And_Publications/Obstetric_Care_Consensus_Series/Safe_Prevention_of_the_Primary_Cesarean_Delivery?IsMobileSet=false

Tutkimuksessa todetaan sektioiden sivuvaikutusten olevan suhteellisen suuret ja erityisesti sen vaikutus seuraaviin raskauksiin, synnytyksiin sekä äidin ja vauvan vointiin on iso. Tämän hetken keisarinleikkausprosentti on USA:ssa noin 33% ja tilastojen valossa näyttää siltä, että kaikki eivät ole lääketieteellisesti perusteltuja. Sen lisäksi, että paneudutaan niihin pääsyihin joiden vuoksi sektioita tehdään, tulee tutkia myös muita ei-lääketieteellisiä mahdollisuuksia leikkauksien vähentämiseksi. He nostavat esimerkiksi sen, että jatkuvalla tuella on sektioita vähentävä vaikutus. Sektioiden määrässä on alueellisia ja sairaalakohtaisia eroja, joita ei voitu poissulkea eri taustatekijöiden avulla. Erityisesti matalanriskin synnyttäjien synnytyksissä erot olivat suuret (2,4-36,5%). Eli todennäköisesti sektiolukuihin vaikuttaa vahvasti hoitavan tahon ja/tai sairaalan toimintatavat ja synnyttäjien oma valinta. Mielestäni erittäin tärkeä huomio tutkimuksessa on tämä:

For example, it may be necessary to revisit the definition of labor dystocia because recent data show that contemporary labor progresses at a rate substantially slower than what has been historically taught.

Eli synnytyksen edistyminen. Tällä hetkellä sairaalassa oletetaan kohdunsuun aukenevan sentin tunnissa sen jälkeen, kun kohdunsuu on 4cm auki. Tämä perustuu vanhoihin (1950-luvun Friedmanin ja aikaisempiin) tutkimuksiin, jossa on nyt tarkemmin tarkasteltuna ollut puutteita. Synnytys ei edisty lineaarisesti ja eri synnytyksiä on todella vaikea niputtaa yhteen kaavaan. Toisessa tutkimuksessa (Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes) on mietitty, että aktiivinen avautumisvaihe pitäisi alkaa vasta 6cm kohdalla, sillä 5cm kohdalla on usein latenssivaihe, jolloin äiti pääsee vähän helpommalla ja ehkä pystyy lepäämään pitkänkin ajan. Tällöin ei vaadittuun 1cm/h päästä ja nykyään usein todetaan synnytyksen olevan pysähtynyt vaikka kyseessä olisikin luonnollinen lepovaihe. Tässä tutkimuksessa tuotiin esille mahdollisia muutoksia tämän hetkisiin ohjeisiin liittyen, joilla voidaan välttää keisarinleikkauksia. Tässä niistä yhteenveto vapaasti suomennettuna.

  • Jos äiti ja vauva voivat synnytyksen aikana hyvin, niin vasta 6cm kohdalla tulisi puhua aktiivisesta synnytyksestä.
  • Tämän jälkeenkin tulisi synnytykselle antaa aikaa eikä siihen tulisi käyttää tämän hetkisiä synnytyksen edistymisen vaatimuksia.
  • Synnytyksen pysähtymisen kriteerejä tulisi käyttää vasta 6cm avautumisen jälkeen, kun kalvot on puhki eikä synnytys ole edistynyt neljään tuntiin supistusten aktiivisuudesta huolimatta tai vähintään kuuden tunnin synteettisen oksitosiiniin käytön jälkeen.

Tutkimuksessa on tarkemmin määritelty erilaisia tilanteita ja miten niitä tulisi hoitaa. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä vastaava taulukko Suomen hoitokäytännöistä.

Kommentoi