DOULA on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen.

Doula tarjoaa läsnäoloa, ideoita, kivunlievitystä, tukea ja turvaa synnyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen. Doula on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja. Doula tukee synnyttäjän roolia aktiivisena synnyttäjänä.

Doula on mukana synnytyksen alusta loppuun ilman vuoronvaihtoja, joten synnyttäjä voi luottaa hänen läsnäoloonsa. Doulasta tuleekin synnyttäjälle usein se tutuin henkilö synnytyksessä oman kumppanin lisäksi. Doulan rooliin kuuluu tukea myös kumppania, jolle tilanne on niin ikään erikoislaatuinen ja vieras.

Doula ei ole uusi asia

Kautta historian synnyttäjällä on ollut tukenaan muita yhteisön jäseniä, jotka ovat yleensä olleet synnyttäneitä naisia. Tästä tavasta alettiin luopua, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin. Tutkimuksissa (mm. Cochrane review 2013) on kuitenkin huomattu jatkuvan tuen merkitykset synnytyksen kululle ja synnyttäjän hyvinvoinnille. Tänään doula vastaa tähän tarpeeseen.

 

Doula Marjaana doulailta synnytysvalmennus
Doula pitävät usein doulailtoja, joissa annetaan myös synnytysvalmennusta. Tässä Doula Vierelläsi -doularyhmän doulaillassa meneillään kumppanin työkalut, jossa kumppanille opetettiin kivunlievityskeinoja kädestä pitäen.

Kuka voi olla doula?

Doula ei ole suojattu nimike, joten kenellä tahansa on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula. Doulan olisi kuitenkin hyvä olla vähintään koulutettu doulan tehtäviin ja mielellään sertioitu, jolloin hän on tietonen doulan toimenkuvasta ja sen rajoituksista ja kokemusta doulana olemisesta.

Koulutettu doula on käynyt doulakoulutuksen (esim. Doules ja Doulakka).

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut omaa kouluttautumistaan järjestelmän vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa doulakoulutuksen jälkeen, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä. Yleisimpiä sertifiointeja Suomessa ovat Doulakka ja Doulesin kautta saatava kansainvälinen DONA International.

Doulilla on paljon myös muuta koulutusta, joka tukee doulan toimenkuvaa. Osalla doulista on pohjakoulutuksena terveydenhuoltoalan tutkinto (mm. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti).

Tutkimuksiin perustuvat doulan tuen hyödyt

Doulan hyödyistä perheille voi lukea mm. Cochranen laajasta, yli 15 000 synnyttäjää, koskevasta tutkimuksesta, missä jatkuva henkilökohtainen tuki vähensi toimenpiteiden määrää ja paransi synnytyskokemusta. Tällä on positiivisia vaikutuksia perheen tulevaan hyvinvointiin.

WHO

“Continuous companionship during labour is recommended for improving labour outcomes”

WHO suosittelee jatkuvaa tukea synnytyksen aikana, koska se parantaa synnytyksen hoidon
tuloksia.

Companion of choice during labour and childbirth for improved quality of care

Cochrane Review

Tutkimuksen mukaan jatkuvaa tukea saava synnyttäjä sai seuraavat hyödyt:

 • Synteettistä oksitosiinia tarvittiin 31% vähemmän
 • 28% pienempi riski päätyä sektioon
 • 12% enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä
 • 9% vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä kuten epiduraalia
 • 14% harvemmin vauva joutui teho-osastolle
 • 34% pienempi todenäköisyys huonolle synnytyskokemukselle

Author´s conclusions: Continuous support during labour may improve outcomes for women and infants, including increased spontaneous vaginal birth, shorter duration of labour, and decreased caesarean birth, instrumental vaginal birth, use of any analgesia, use of regional analgesia, low five-minute Apgar score and negative feelings about childbirth experiences. We found no evidence of harms of continuous labour support.

Nämä kaikki vaikuttavat niin synnyttäjän kokemukseen, synnytyksen kulkuun kuin terveydenhoidon kustannuksiin. Jokainen toimenpide lisää suoria kustannuksia, mutta myös seuraavien toimenpiteiden todennäköisyyttä.
– Marjaana Siivola, Doules

Continuous Labor and Delivery Support

ACOG

Published data indicate that one of the most effective tools to improve labor and delivery outcomes is the continuous presence of support personnel, such as a doula. A Cochrane meta-analysis of 12 trials and more than 15,000 women demonstrated that the presence of continuous one-on-one support during labor and delivery was associated with improved patient satisfaction and a statistically significant reduction in the rate of cesarean delivery. Given that there are no associated measurable harms, this resource is probably underutilized.

Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery

American Journal of Public Health

State Medicaid programs should consider offering coverage for birth doulas to realize potential cost savings associated with reduced cesarean rates.

Doula Care, Birth Outcomes, and Costs Among Medicaid Beneficiaries

Miten tutkimukset vaikuttavat synnytysten hoitoon?

Tutkimuksiin perustuen Islannissa, Hollannissa ja USA:ssa on jo tarjolla doulapalvelu osana julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisiä terveysvakuutuksia.

Myös suomessa tulisi kokeilla doulapalvelun tarjoamista osana julkista terveydenhuoltoa.

 

doula Marjaana lantion painaminen
Doula voi tulla kotiin tukemaan synnyttäjää ja tukihenkilöä, jolloin perhe usein rauhoittuu, rentoutuu ja tuntee olonsa turvallisemmaksi. Doulan kanssa synnyttäjä tulee usein sairaalaan vasta, kun synnytys on kunnolla käynnissä.

Doulan yhteiskunnalliset vaikutukset

Doulan läsnäolo

 1. Vähentää synnytystenhoidossa tarvittavia toimenpiteitä ja vähentää kustannuksia
 2. Vähentää inhimillistä kärsimystä

Kun perheellä on doula mukana synnytyksen alkuvaiheista lähtien kotona, niin perhe todennäköisemmin pärjää kotona pidempään ja siirtyy sairaalaan myöhäisemmässä vaiheessa. Tämähän on jokaisen synnytyssairaalan toive.

Doulan kanssa synnyttävillä on myös suurempi todennäköisyys normaalisti edistyvään synnytykseen. Jokainen toimenpide maksaa ja jokainen puuttuminen lisää seuraavien toimenpiteen riskiä. Tämä “cascade of intervention” on erittäin vahva synnytyksessä ja ensimmäisen toimenpiteen välttäminen vähentää muita tarvittavia toimenpiteitä. Esim. epiduraali vaatii tuekseen aina IV-tipan, verenpaineen seurannan ja vauvan sydänäänten jatkuvan seurannan. Seuranta tehdään vielä yleensä scalp-monitorilla, joka vaatii kalvojen puhkaisun ja scalpin kiinnittämisen vauvan päähän. Tämä lisää mm. tulehdusriskiä. Epiduraalilla on omat sivuvaikutuksensa: synnytys voi pitkittyä, tarvitaan synteettistä oksitosiinia, pitkittynyt ponnistusvaihe, vauvan virhetarjonnat, vauvan alhaiset APGAR pisteet, imukuppiulosautto, tai jopa sektio. Epiduraalin kustannus on noin 700€, mutta nämä seurannaisvaikutukset tekevät siitä vieläkin kalliimman.

Doulan kanssa synnyttäjä ottaa vähemmän puudutteita tai ottaa sen myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin muiden toimepiteiden tarve pienenee.

Doulan tuki perheelle tuo seuraavia etuja:

 1. Synnytys edistyy todennäköisemmin ilman toimenpiteitä ja synnyttäjät ovat fyysisesti terveempiä synnytyksen jälkeen.
 2. Synnytyskokemus muodostuu positiivemmasksi doulan kanssa ja perheet ovat psyykkisesti terveempiä synnytyksen jälkeen.
 3. Lapsivuodeaika sujuu paremmin, kiintymyssuhde kehittyy paremmaksi ja imetyksen onnistuminen kasvaa. Synnyttäjillä esiintyy vähemmän synnytyksen jälkeistä masennusta.

Yhteiskunta hyötyy näistä seuraavasti:

 1. Synnyttäjä tulee myöhemmässä vaiheessa sairaalaan eli tehokkaampaa tilankäyttöä
 2. Vähemmän toimenpiteitä eli vähemmän kustannuksia
 3. Lyhyempi synnytys eli vähemmän kustannuksia
 4. Perheet kotiutuvat nopeammin synnytyssairaalasta eli tehokkaampi tilankäyttö ja vähemmän kustannuksia
 5. Vauva tarvitsee vähemmän tehohoitoa eli vähemmän kustannuksia
 6. Perhe voi paremmin eikä tarvitse niin paljoa tukitoimia eli vähemmän kustannuksia

Terveydenhuoltojärjestelmä säästää toimenpiteiden vähentyessä ja hyvinvoivan perheen vähentyneenä tuen tarpeena.

Doulan läsnäololla ei ole tutkimusten mukaan mitään haittavaikutuksia. Tutkija, lääkäri John Kennell onkin sanonut näin:

“If a doula were a drug, it would be unethical not to use it.”
Dr. John H. Kennell

Olen käytettävissänne sekä doulana että projektin suunnittelussa, jotta suomalaisessa julkisessa terveydenhuollossa päästään kokeilemaan tätä tutkimusten perusteella tehokasta hoitoa ja tarjoamaan synnytysdoulapalvelua synnyttäville perheille.

-  Marjaana Siivola

doula Marjaana hieroo selkää
Doulalla on käytössään monia lääkkeettömiä kivunlievityksiä.

Doulapalvelu säästää julkisen terveydenhuollon resursseja

Doulan tuki on kokonaisvaltaista ja se täydentää tämän hetken julkisen terveydenhoidon palvelua. Tällä hetkellä vanhemmat kaipaavat raskauden aikana, synnytyksessä sekä sen jälkeen enemmän läsnäoloa, kuulluksi tulemista ja tietoa (Väitös Sari Haapio 2017). Doula tukee perheitä juuri näillä tavoin ja siten täydentää nykyistä palvelua.

Doulan avulla synnyttäjä saa helposti tarvitsemaansa tietoa oikea-aikaisesti niin raskauden aikana kuin synnytyksessä. Neuvolassa valmennusta saa vasta raskauden lopussa yhden illan ryhmävalmennuksen ajan, mutta doulalta saa valmennusta ja vastauksia kysymyksiin pitkin raskautta ja joskus jopa ennen raskautta. Erityisesti tuki on matalankynnyksen tukea oikea-aikaisesti silloin, kun perhe sitä tarvitsee.

 

Doulan toimenkuva ja doula

Marjaana Siivola on yhdessä eri doulatoimijoiden kanssa kirjoittanut Doulan toimenkuvan ja Kätilöliitto on sen hyväksynyt. Doulan toimenkuva täydentää kätilön toimenkuvaa ja on siitä erillinen. Doula tarjoaa huolenpitoa ja jatkuvaa tukea, mikä on tutkimusten mukaan erittäin tärkeää synyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen.

 

Useat doulat vuokraavat TENS-laitetta synnyttäjille, jotta he voivat käyttää TENS-laitetta kivunlievitykseen jo kotona.
Useat doulat vuokraavat TENS-laitetta synnyttäjille, jotta he voivat käyttää TENS-laitetta kivunlievitykseen jo kotona.

Mitä synnyttäminen maksaa?

Suomessa ollaan mahtavassa tilanteessa, että vanhemmat maksavat vain hoitovuorokaudesta noin 40-50€ riippuen sairaalasta. Mutta silti ja oikeastaan siitä syystä meidän tulee kiinnittää erityistä huomoita hoidon kustannuksiin.

Tässä muutamia HUS:n palveluhinnaston mukaisia hintoja.

373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 160€
372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 360€
375 Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä toimenpide 4 215€

371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 3 750€
370 Keisarileikkaus, komplisoitunut 4 690€

WX307 Synnytysepiduraalipuudutus 476€ / 714€ (elektiivinen/päivystys)
WX602 Toistuva tai jatkuva puudutus katetrilla 514€ / 781€
WX321 Spinaalipuudutus synnytyskivun lievitystä varten 416€ / 624€
WX323 Spinaalianestesiapuudutus katetrilla 862€ /1 288€
MAE00 Imukuppiulosautto 1496€

Synnytysosasto hoitopäivä 634€
Normaali vastasyntynyt 715€
Vastasyntyneen lyhyt sairaalahoito 1 725€

Maksut on kerätty HUS:n palveluhinnastosta osa 1 ja palveluhinnastosta osa 2.

doula Marjaana sairaalassa kävelee portaita
Sairaalassa doula kehoittaa synnyttäjää pysymään liikkeessä, jos se edistää synnytystä.

Mitä doula maksaa?

Doulapalveluita on monia erilaisia erilaisiin tarpeisiin.

Yleisesti julkinen terveydenhuolto tai yksityiset terveysvakuutukset korvaavat seuraavanlaisen palvelun, jota suosittelen kokeiltavaksi myös Suomessa.

Doulapalvelu julkiselle terveydenhuollolle

 • Doulaillat eli kuukausittaiset tapaamiset perheille, joissa käydään läpi mm.
  synnytysvalmennukseen liittyviä teemoja ja perheet tutustuvat doulatoimintaan. Mukaan voi
  tulla missä vaiheessa raskautta tahansa, ja mm. synnytyspelkoiset saavat keskusteluapua ja
  tietoa synnytyksen perusteista jo varhaisessa vaiheessa.
 • Synnytyksen ABC synnytysvalmennus, joka sisältää Valtioneuvoston asettamat
  vaatimukset synnytysvalmennukselle.
 • 4 viikon päivystäminen synnytykseen (päivystäminen alkaa kaksi viikkoa ennen laskettua
  aikaa)
 • Synnyttäjän ja hänen tukihenkilön tuki synnytyksen alkuvaiheessa kotona
 • Synnyttäjän ja hänen tukihenkilön tuki sairaalassa lapsen syntymään asti lisäten hoidon
  jatkuvuutta.
 • Synnyttäjän toivomien lääkkeettömien kivunlievitysten ohjeistus ja toteutus.
 • Henkinen tuki perheelle koko synnytyksen ajan, erityisesti tukeminen muutostilanteissa.
 • Jälkitapaaminen 4-6 viikkoa synnytyksestä, missä käydään synnytyskokemus läpi.

Tällainen paketti maksaa noin 950€/perhe.

Doules ehdotus julkisen terveydenhoidon doulaohjelmasta

Doulapalvelun tuomat kustannussäästöt

Kuten aikaisemmin kerroin, tutkimusten mukaan doulapalvelulla on seuraavat hyödyt:

 • Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän
 • enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä
 • tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä -> säästöä 250€-600€
 • vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä
 • vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle -> säästöä 1 475€
 • synnyttäjillä oli vähemmän huonoja synnytyskokemuksia -> pitkän aikavälin säästöjä

Normaali alatiesynnytys, jossa ei tarvita puudutetta: säästöä 250- 550€

Jos lähtökohdaksi otetaan se, että synnytys on komplisoimaton alatiesynnytys, mutta synnyttäjä pärjää doulan ja lääkkeettömien kivunlievitysten kanssa eikä ota yhä enemmän käytössä olevaa spinaali-epiduraali yhdistelmää, niin tässä säästetään jo 512€ eli tuplasti kevyimmän doulapalvelun hinta (400€) ja helposti keskivertaisen doulapalvelun hinta (700€).

Lähtökohta on se, että Suomessa yli 70% synnyttäjistä ottaa puudutteen ja kätilöiden mielestä perheillä ei ole riittävästi tietoa itse puudutteesta, mutta ei myöskään muista vaihtoehdoista. Eli tämän vaihtoehdon toteutuminen on erittäin todennäköistä.

Normaali alatiesynnytys, jossa vältetään komplikaatio: Säästöä 1000€-2000€

Ongelmaton alatiesynnytys maksaa 2160€, komplisoitunut alatiesynnytys 3360€ ja toimenpiteellinen alatiesynnytys 4215€. Kun doulan kanssa synnyttäneillä synnytys todennäköisemmin etenee normaalisti ja komplikaatioita on vähemmän, niin säästöjä tulee noin 1000€ tai jopa 2000€ per synnytys. Yhdellä tällaisella säästöllä maksetaan jo monelle perheelle doulan tuki.

Vältetty Keisarileikkaus 1340€-2250€

Jos lasketaan alatiesynnytyksen muuttuminen ei komplisoituneeksi keisarileikkaukseksi (3750€) ero on 1340€ ja komplisoituneessa keisarileikkauksessa (4690€) ero on noin 2000€. Nämä ovat aika suuria säästöjä, jos edes osa näistä vältetään niin kuin tutkimukset puoltavat. Edellä esittämäni katsauksen mukaan keisarileikkaukset vähenivät doulan kanssa synnyttäneillä 28%. Lisäksi vähenee synnyttäjän komplikaatiot ja vaikutuksien välttäminen seuraaviin raskauksiin.

Nopea kotiutuja säästää 634€/pv

Doulan jatkuvalla tuella synnytys edistyy nopeammin ja synnyttäjä on synnytysosastolla lyhyemmän jakson ja hän myös kotiutuu nopeammin. Yksi hoitopäivä maksaa 634€, josta perhe maksaa 38€ HUS:n sairaaloissa. Tästä jää noin 600€ yhteiskunnalle.

Vauvan hoitopäiviä vähemmän säästää 715€-1725€/pv

Doulan kanssa synnyttäneillä on vähemmän vauvan alhaisia APGAR pisteitä. Normaalin vastasyntyneen hoitopäivä maksaa 715€/hoitopäivä, mutta vastasyntyneen sairaalahoito maksaakin jo 1725€.

Kokonaiskustannukset

Jokaisessa synnytyksessä ei vältytä kaikilta toimenpiteitä doulan avulla, mutta tutkimusten mukaan vältetään niin paljon, että synnytyksen hoidon kokonaiskustannuksissa päästään säästön puolelle.

Näiden suoraan synnytystenhoidossa tulleiden säästöjen lisäksi säästetään perheitä inhimilliseltä kärsimykseltä ja saadaan heille hyvä synnytyskokemus. Hyvä synnytyskokemus on yhteydessä parempaan fyysiseen ja henkiseen terveyteen, parempaan kiintymyssuhteeseen sekä onnistuneeseen imetykseen. Näillä kaikilla on pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia perheen elämään ja sitä kautta hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

Kozhimannil et al (2013) tekivät laajan taloudellisen tutkimuksen doulan hyödyistä ja suosittelevat doulapalvelun tarjoamista sen tuomien kustannussäästöjen höydyntämiseksi.

Milloin Suomessa seurataan tutkimuksiin perustuvaa hoitoa ja tuetaan doulan palvelusta kiinnostuneita perheitä?

Doulapalvelu osana julkista terveydenhuoltoa?

Doulan hyödyt ja säästöt julkiselle terveydenhuollolle on jo tutkitusti näytetty toteen.

Tällä hetkellä doulapalvelun tilaaminen on maksullista (paitsi erityistarpeisille perheille ja ruotsinkielisille) ja tämä eriarvoistaa perheitä. Näin suurella vaikuttavuudella doulapalvelu tulee tarjota kaikille sitä haluaville perheille.

Tässä esimerkkejä, joilla tukea doulapalvelun hyötyjä Suomessa:

 • KELA voi maksaa sertifioidun doulan tarjoaman doulapalvelun perheille.
 • Sairaanhoitopiiri voi tarjota doularyhmän palveluja.
 • Kunta voi tarjota doulapalvelun palvelusetelillä tai doularyhmän kautta.

Keskustelen mielelläni näistä vaihtoehdoista lisää.

Doulapilotti

Suomen doulapilottisuunnitelmat ovat jo pitkälla ja siltä puuttuu vain rahoitus. 

Doulaohjelmapilotin runko on jo valmiina ja siinä tutkittaisiin doulapalvelun hyötyjä suomalaisessa äitiyshuollossa. 

Doulapilotin tarjoaja voisi olla joko 1) synnytyspalvelun tarjoaja (Naistenklinikka, Jorvi, Lohja, HUS tai HYKS) tai 2) kunta, esimerkiksi Espoo, Kirkkonummi, Vantaa, Helsinki ja/tai Lohja.

Tutkija Marjaana Siivola

Olen DI, tekniikan lisensiaatti ja väitöstutkija. Olen myös kansainvälisesti sertifioitu doula CD(DONA), sertifioitu doulakouluttaja BDT(DONA) sekä Lamaze Internationalin sertifioitu synnytysvalmentaja LCCE. 

Olen myös Suomen Doulat ry:n perustaja, olen kirjoittanut doulan toimenkuvan Suomen doulat ry:lle yhteistyössä myös Kätilöliiton kanssa. Vuona 2018 uudistimme toimenkuvan kokemusten ja palautteen perusteella Kaisa Viskarin kanssa ja jatkoimme keskustelua Kätilöliiton kanssa. 

Minulla on valmius rakentaa doulapilotti nopeasti ja tehokkaasti ja saamme tutkittua doulapalvelun vaikutukset suomalaiseen perhepalveluihin. Niin raskauteen, synnytykseen, lapsivuodeaikaan kuin siitä pidemmälle perheen hyvinvointina. 

Otathan yhteyttä, niin toteutetaan doulapilotti!

Yhteistyöterveisin,
Marjaana Siivola
Sertifioitu doula CD(DONA), sertifioitu synnytysvalmentaja LCCE
Kansainvälinen DONA International doulakouluttaja BDT(DONA)
Lisensiaatti, Väitöstutkija Aalto Yliopisto
Kiinnostunut doulatoiminnan vaikuttavuuden tutkimisesta ja väitöstyön tekemisestä.
marjaana@doules.fi
050-5969011