perhevalmennustutkimus

Perhevalmennustutkimus

Neuvoloiden perhevalmennus on Valtioneuvoston säätämä lainmukainen palvelu, jonka kunta on velvollinen järjestämään. Ensisijaisesti se on ensimmäistä lastaan odottaville perheille, mutta myös mm. uusperheet voivat saada valmennusta. Sari Haapion (2017) väitöstutkimuksessa synnytysvalmennusta suositeltiin myös uudelleensynnyttäjille.

Laki:

“Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa.”

“Lasta odottavan perheen terveysneuvontaa on tarjottava molemmille vanhemmille. Sen tulee antaa tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen hoidosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden muutoksista. Neuvonnan on tuettava lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta sekä äidin voimavaroja imettää.”

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. FINLEX

Perhevalmennuksen tarkempi sisältö on määritelty THL:n Äitiysneuvolaoppaassa.

Perhevalmennus; sen sisältö ja toteutustapa

Nyt tehdään tutkimus, missä kartoitetaan kuinka hyvin perheet ovat saaneet tavoitteiden mukaista perhevalmennusta, onko se täyttänyt lain vaatimukset ja kokevatko perheet, että he ovat saaneet riittävää valmennusta.

Aikaisemmin perhevalmennuksen toteutumisen seuraaminen oli THL:n toimintaa, mutta nyt heille ei ole osoitettu tähän resursseja eikä perhevalmennuksen toteutumista kukaan seuraa.

Tämä kysely on nyt suunnattu vuonna 2019 neuvolan perhevalmennuksen käyneiden perheiden kokemuksiin valmennuksen sisällöistä ja toteutustavoista eri puolella Suomea.

Osallitu tutkimukseen tästä!

Kyselyn voi täyttää nimettömänä tai voit jättää yhteystiedot, jos sinuun voi ottaa yhteyttä myöhemmin mahdollisesti tarkentavien lisätietojen kysymistä varten. Yhteystietoja ei käytetä markkinointiin eikä muihin kuin tutkimustarkoitukseen. Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista milloin tahansa.

Perhevalmennustutkimus on osa Marjaana Siivolan tekemää laajempaa perheiden hyvinvointipalveluita kehittävää tutkimusta. Kokonaisuuden yksi osa oli kysely kätilöille siitä, ovatko perheet valmistautuneet synnytykseen riittävästi. Tämän kyselyn tulokset ovat luettavissa täältä.

perhevalmennustutkimus

Kommentoi