synnytysvalmentaja Marjaana Siivola

Valmennus poistaa synnytyspelkoa

HELSINGIN SANOMAT kertoi (5.1.)  synnytyspelkodiagnoosien lisääntymisestä. Monella synnyttäjällä pelot kohdistuvat synnyttämisen lisäksi sairaalaympäristöön, synnytyksen medikaaliseen hoitoon tai siihen, miten tulee synnytyksen aikana kohdelluksi. Myös synnyttämisen perustiedot ovat usein hukassa. Synnytyspelkoa on erilaisia eikä kaikkia voi niputtaa pelkästään synnytyksen kulkuun liittyvään pelkoon.

Synnytysvalmennus on kuntien lakisääteinen palvelu, mutta 80 prosenttia kätilöistä kokee, etteivät perheet valmistaudu synnytykseen riittävästi. Tutkija Sari Haapion mukaan (2017) synnytysvalmennusta tulisi tarjota kaikille, myös uudelleensynnyttäjille.

Kaikki kunnat eivät järjestä synnytysvalmennusta, monin paikoin sisältö on puutteellista, valmennus järjestetään työpäivän aikana, se voi olla kaukana tai siitä unohdetaan kertoa odottajalle neuvolassa. Valmistautumattomuus lisää synnytyspelkoja ja -komplikaa­tioita sekä erikoissairaanhoidon pelkopoliklinikan tarvetta. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Marjaana Siivola

Lamaze-synnytysvalmentaja, Espoo

Julkaistu 10.1.2020: HS Mielipide / Valmennus poistaa synnytyspelkoa

doula marjaana siivola
Marjaana Siivola on Lamaze ja Hypnosynnytysvalmentaja sekä serfioitu doula ja doulakouluttaja (DONA). Marjaana tutkii synnytysvalmennusta Suomessa ja kehittää valmennusta hyödyntäen uusimpia oppimismenetelmiä. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt Synnytyksen ABC.

Kunnat eivät tarjoa riittävää valmennusta

Kätilöiden keskuudessa on selkeä näkemys siitä, että kunnat eivät tällä hetkellä tarjoa riittävästi synnytykseen valmistautumista. Synnytysvalmennus on lakisääteinen palvelu ja osa perhevalmennusta, minkä resursseja on jatkuvasti vähennetty.

Siinä, missä synnytysvalmennuksen vaatimusten täyttäminen vaatisi pari iltaa, voidaan se kuitata yhdessä illassa yhdessä imetyksen ja vauvan hoidon kanssa tai ryhmää ei tarjota ollenkaan ja neuvolakäynnillä kysytään onko odottajalla kysymyksiä. Nämä eivät todellakaan ole riittävää valmennusta.

Kätilöiden mielipide perheiden valmistautumisen asteesta

Kätilöille tehdyssä kyselytutkimuksessa 80% kätilöistä kertoi, että perheet eivät tällä hetkellä valmistaudu riittävästi synnytykseen ja 86% vastasi, että sillä on vaikutusta synnytyksen kulkuun.

Nykyisellä tavalla synnytyspelot kasvavat, pelkopolikäynnit ruuhkautuvat ja synnytyksissä nähdään enemmän komplikaatioita.

Tällä hetkellä luomme ongelmaa, mikä olisi helposti ehkäistävissä riittävällä synnytysvalmennuksella.

Heikon valmennuksen kruunaa synnytysosastojen tutustumiskäyntien poistuminen monesta synnytyssairaalasta. Osa sairaaloista pitää valmennuksia, joissa osallistujat eivät kuitenkaan pääse katsomaan synnytysosastoa. Tämä on harmillista, sillä juuri osastojen näkeminen helpottaisi monen synnyttäjän oloa ja vähentäisi jännitystä ja pelkoja h-hetkeä kohtaan.

Luento voidaan pitää missä vaan, mutta synnytysosastoa voidaan nähdä vain paikan päällä.

Perhevalmennustutkimus

Koska kätilöt kokivat, ettei perheet valmistaudu riittävästi, lähdin seuraavaksi kartoittamaan perhevalmennuksen tavoitteiden toteutumista perustuen lakiin ja THL:n määritelmiin perhevalmennuksen synnytysosuuden sisällöstä.

Tätä kirjoittaessa kysely on edelleen auki ja siihen on tullut lähes 500 vastausta ympäri Suomea. Mielenkiinnolla odotan, että pääsen tutkimaan kyselyn tuloksia tarkemmin.

Synnytyspelkoa voi lievittää synnytysvalmennuksella

Synnytyspelkoa, mikä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä, voidaan lievittää synnytysvalmennuksella.

  • synnytyksen arvaamattomuus
  • kontrollin menetyksen pelko
  • mitä sairaalassa tapahtuu
  • mitä minulle sairaalassa tehdään
  • mahdolliset ongelmat hoitohenkilökunnan kanssa
  • päätäntävallan menetys
  • koskemattomuuden menetys

Joillekin tieto lisää tuskaa, mutta suurin osa tapaamistani synnytyspelkoisista on hyötynyt synnytysvalmennuksesta.

Synnytyksen ABC:n synnytysvalmennusta on kehitetty myös synnytyspelkoisten näkökulmasta. Se ei ole vain luomusynnyttäjille, vaan siellä kerrotaan asiallisesti myös mm. lääkkeellisestä kivunlievityksestä kuin myös sektioista.

Neuvola Nupun terveydenhoitaja suosittelee Synnytyksen ABC:tä

“Kiitos aivan mahtavasta paketista, jonka olet luonut. Olet huomioinut monipuolisesti eri puolia synnytyksessä ja siihen valmistautumisessa. Jokaisen lasta odottavan perheen tulisi saada tälläinen infopaketti”

Terveydenhoitaja Laura

Epiduraalia suunnitteleville oma kurssi

Kaikki odottajat eivät halua käydä synnytysvalmennusta, koska kokevat niiden olevan luomusynnyttäjille ja vain heidän tulisi valmistautua synnytykseen.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan kaikkien odottajien tulisi valmistautua synnytykseen synnytystavasta riippumatta. Erityisesti, koska et voi kuitenkaan tietää miten synnytys menee. Sektioaika ei takaa sektiosynnytystä, sillä synnytys voi käynnistyä ennen sitä ja se voi olla nopea. Tai luomusynnyttäjällä tulee haasteita, jolloin epiduraali tai sektio voi pelastaa tilanteen. Eli kaikkien odottajien tulisi valmistautua myös toiveista poikkeaviin synnytyksiin ja sitten panostaa erityisesti siihen toiveiden tapaan synnyttää.

Niille, jotka aikovat hyödyntää epiduraalia synnytyksessään (yli 70% käyttää selkäydinpuudutetta synnytyksessään), niin heidän lähtökohdille on nyt oma synnytysvalmennuksensa Synnytys epiduraalilla.

Ihan mahtava tietopaketti, jossa harvinaislaatuisesti oli sekä puudutusten haitat että hyödyt esitelty neutraaliin ja tutkimuksin perusteltuun sävyyn!

Tämä tieto pitäisi olla kaikissa neuvoloissa kaikkien saatavilla!

Aivan liikaa olen tietoa etsiessäni joutunut netin (luomu)synnytyssivuilta lukemaan tietoa, jossa keskitytään lääkkeiden haittoihin eikä mainita lainkaan hyötyjä (paitsi kivunlievitys), ja syyllistymään siitä, että en kestä kipua traumatisoitumatta ilman lääkkeitä. Kurssin luettuani myös ymmärrän paljon paremmin, miksi puudutusta ”pihdataan”, vaikka äiti olisi kivusta kuoleman kielissä jo alkuvaiheessa.

Sanna kurssista Synnytys epiduraalilla

Kaikille synnytyksen toimenpiteille on syynsä, mutta myös haittavaikutukset, joten tietoinen päätöksenteko synnytyksen aikana vaatii tietoa näistä. Synnytyksen aikana on vaikea oppia uutta, joten jonkunlainen perustietämys erilaisista toimenpiteistä ja mahdollisuuksista on tärkeä olla etukäteen. Sen vuoksi nämä tiedot ovat kaikissa Doulesin synnytysvalmennuksissa.

Oikein hyvää synnytykseen valmistautumista!

Kommentoi