Synnytyksen ABC synnytysvalmennus

Neuvolan synnytysvalmennusta uudella tavalla

 

Neuvolan synnytysvalmennusta voidaan tehostaa huomattavasti lisäämällä siihen Synnytyksen ABC:n verkkovalmennusmateriaali.

Neuvola voi tarjota Synnytyksen ABC:n synnytysvalmennuksen materiaalin asiakkaalleen juuri silloin, kun asiakkaan mielenkiinto synnytystä kohtaan herää. Enää ei tarvitse odottaa perhevalmennuksen ajankohtaa, mikä monesti painottuu raskauden loppupuolelle. Nyt asiakkaalla on mahdollisuus käydä synnytysvalmennusta omassa tahdissa juuri silloin, kun hän haluaa ja tämä valmistaa häntä myös olemaan aktiivisempi perhevalmennuksessa. 

Kumppanille ja erilaisille perheille

Synnytyksen ABC:ssä on huomioitu erilaiset perheet ja toiset vanhemmat. Toiset vanhemmat voivat olla arkoja aluksi valmistautumaan synnytykseen. Kurssilla opittavien perustietojen avulla tukihenkilö usein ymmärtää roolinsa paremmin ja hänelläkin herää kiinnostus valmistautua synnytykseen entistä paremmin.

Kurssi käy hyvin myös itsenäisille äideille sekä samaa sukupuolta oleville perheille, jotka on huomioitu kurssin kielessä.

Syvennä neuvolan synnytysvalmennusta

Verkkomateriaalin avulla odottaja ja hänen tukihenkilönsä pääsevät tutustumaan synnytyksen perusteisiin etukäteen ja perhevalmennuksen tapaamisessa perheillä on jo valmiita kysymyksiä, joita pääsette käsittelemään ja tällä tavalla syventämään neuvolan synnytysvalmennusta. 

Synnytyksen ABC sisältää kaikki Valtioneuvoston vaatimukset synnytysvalmennukselle, joten tarjoamalla Synnytyksen ABC perheille neuvola tietää täyttävänsä tämän lakisääteisen palvelun osan ja perhevalmennuksen tapaamisissa voidaan keskittyä paremmin kyseisen ryhmän tarpeisiin pelkäämättä, että joku osa jäisi käsittelemättä. Tässä hyödynnetään käänteistä luokkahuonetta eli flip-learningiä. 

Synnytyksen ABC tarjoaa kunnille laadukkaan ja kustannustehokkaan tavan täyttää kaikki synnytysvalmennuksen tavoitteet ja paljon enemmänkin.

Perheet voivat myös palata verkkomateriaaliin perhevalmennuksen jälkeen, sillä tunnukset ovat voimassa 6kk. Osa käyttää kurssiä myös synnytyksen aikana, jos siinä vaiheessa unohtuukin mitä vaihtoehtoja onkaan tarjolla. Kurssia voi käydä millä tahansa netissä olevalla laitteella, myös kännykällä sairaalassa. 

Yhteydenpito

Tässä synnytysvalmennuksessa synnytysvalmentaja on koko ajan tavoitettavissa. Kysymyksiin tulee vastaus yleensä jo tunnin kuluessa tai viimeistään 24h sisään. Yhteys toimii monikanavaisesti ja voit käyttää itselläsi jo käytössä olevaa mediaa (mm. Messanger, FB, chat, Hangout, Skype, sähköposti ja puhelu).

Miksi Synnytyksen ABC?

Kätilöille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 80% kätilöistä on sitä mieltä, että perheet eivät valmistaudu riittävästi synnytykseen ja 86% kertoi, että valmistaumisella on vaikutusta synnytyksen kulkuun. Lisää tästä tutkimuksestä voit lukea täältä.

Koska valmistautumalla perhe ymmärtää, miksi kotona kannattaa olla synnytyksen alkuvaiheessa. Heillä on myös tietoa erilaisten kivunlievitysten ajoituksesta, hyödyistä ja haitoista, jolloin he osaavat paremmin ajoittaa niiden käytön ja sairaalaan siirtymisen. 

75% synnyttäjistä ottaa epiduraalin tai spinaalin, joten kurssilla on myös tietoa miten kannattaa toimia niiden kanssa ehkäisten haittoja ja edistääkseen synnytystä (pähkinäpallon käyttö, liike, asennonvaihdot, pystyasento epiduraalin kanssa hallitusti, ym). 

Valmistautumalla edistetään synnytyksen kulkua ja ehkäistään toimenpiteiden tarvetta ja samalla perheet saavat paremman synnytyskokemuksen, kun synnytyksen aikana ei ole niin paljon yllätyksiä. 

Valmistautuminen ei ole suunnittelua

Synnytykseen pitää valmistautua, sillä sitä ei voi suunnitella. Jos tiedettäisiin minkälainen synnytyksestä tulee, niin eihän siihen tarvitsisi sen kummemmin valmistautua.

Koska synnytyksen kulkua ei voi tietää, niin perheen tulee valmistautua erilaisiin vaihtoehtoihin. Aina pitää olla tietoa myös b-suunnitelmasta, niin muutoksen kohtaaminen ei tule isona järkytyksenä synnytyksen aikana. 

Synnytyksen ABC ja sairaalan videot

Siinä missä sairaalan videot keskittyvät sairaalaan tulemiseen ja siellä tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, ne eivät sisällä kaikkea Valtioneuvoston vaatimaa sisältöä ja videot ovat kovin sairaalapainotteisia. 

Synnytyksen ABC keskittyy synnytyksen perusteiden ymmärtämiseen ja siihen mihin  synnyttäjän oma toiminta vaikuttaa synnytyksessä. Käymme läpi synnytyksen vaiheet latenssivaiheesta lähtien, kotona käytettävät kivunlievitysmenetelmät sekä miten he pärjäävät kotona mahdollisimman pitkään ja myös perustelut miksi se on tärkeää. Ja kurssilla käydään läpi myös yleisimpiä rutiineja ja toimenpiteitä perusteluineen. 

Synnytyksen ABC:n synty

Synnytyksen ABC on kehitetty yhdessä vanhempien, neuvolan terveydenhoitajien ja kätilöiden kanssa lisäämään synnytykseen valmistautumista. Verkkovalmennuksessa on otettu huomioon eri perhetilanteet ja erilaiset tavat synnyttää. Synnytyksen ABC tarjoaa neutraalia, näyttöön perustuvaa tietoa synnytyksestä eikä ohjaa mihinkään tiettyyn tapaan synnyttää.

 
Valtioneuvoston vaatimukset synnytysvalmennukselle ovat mm. seuraavat:
 
 • Kokonaisvaltainen ja myönteinen synnytyskokemus
 • Synnytyksen kulku
 • Hallinnantunne ja kivunlievitysmenetelmät
 • Synnyttäjä aktiivisena toimijana
 • Tavallisimmat lääketieteelliset interventiot synnytyksen aikana
 • Ensihetket ja -päivät synnytyksen jälkeen

Synnytyksen ABC sisältää kaikki nämä tavoitteet. Kurssin tiedoilla vanhemmat pystyvät rauhallisin mielin rentoutumaan kotona mahdollisimman pitkään ja he osaavat käyttää monia pehmeitä keinoja kivunlievitykseen. Sairaalaan siirryttyään vanhemmat ovat tietoisia sairaalan vaihtoehdoista, yleisimmistä toimenpiteistä ja lääkkeellisistä kivunlievityksistä, mikä helpottaa kätilön työtä. Kurssilla on myös tietoa äidin palautumisesta, imetyksestä ja vauvan hoidosta. Vanhemmat voivat lukea näitä lapsivuodeaikana vaikka keskellä yötä, jos tarvetta ilmenee.

 

Kurssilla kerrotut perustelut motivoivat vanhempia valmistautumaan synnytykseen ja ottamaan synnytys vastaan sellaisena kuin se tulee.
 
 
Kurssi sisältää mm. seuraavat aiheet
 
 • Synnytyksen käynnistyminen (käynnistymisen merkit: mm. supistukset, lapsiveden meno tai tihkuminen, limatulppa)
 • Synnytyksen käynnistäminen (pehmeät keinot ja lääketieteelliset)
 • Synnytyksen vaiheet (harjoitussupistukset, avautumisvaihe, latenssivaihe, aktiivinen synnytys, siirtymävaihe, ponnistusvaihe, jälkeisvaihe)
 • Synnytyksen edistyminen (vauvan kiinnittyminen, vauvan laskeutuminen, kohdunkaulan pehmeneminen ja lyhentyminen, kohdunsuun avautuminen, vauvan kääntyminen lantiossa)
 • Kivunlievitys (sis. luonnolliset ja pehmeät kivunlievitykset sekä lääkkeelliset, mm. epiduraali)
 • Oma valmistautuminen (mm. mitä mukaan sairaalaan eli sairaalakassi, synnytystoivelista, tukihenkilön vinkit, …)
 • Sairaalan toimenpiteet ja erityistilanteet synnytyksessä (mm. laktaatti, oksitosiini, sydänäänikäyrän seuraaminen, keisarileikkaus)
 • Ensi-imetys, imetyksen ensipäivät
 • Vauvan normaali olemus synnytyksen jälkeen
 • Äidin palautuminen
 • Vastasyntyneen hoito

Tule tutustumaan!

Tarjoan neuvolalle mahdollisuuden tutustua kurssiin maksutta. Jos haluat tunnukset, niin laita sähköpostia osoitteeseen [email protected] Kerro viestissä minkä neuvolan/kunnan neuvolasta yhteydenotto tulee.

Kunta voi täydentää neuvolan synnytysvalmennusta tarjoamalla kurssin odottajalle osana perhevalmennusta tai vanhemmat voivat itse ostaa kurssin.

Synnytyksen ABC on erittäin kustannustehokas tapa tarjota kattava synnytysvalmennus ja neuvola pystyy keskittämään perhevalmennuksen resurssit haluamiinsa aiheisiin.

Jos sinulla on kysyttävää, niin vastaan mielelläni. Puhelinnumeroni on 050-5969011, sähköposti [email protected]

Odottaja

Jos haluat Synnytyksen ABC:n verkkovalmennuksen osaksi neuvolasi perhevalmennusta, voit kertoa neuvolan terveydenhoitajalle siitä suoraan tai voit lähettää neuvolasi sähköpostiosoitteen minulle. Otan heihin sitten yhteyttä.

Jos tämä ei ehdi sinua auttaa, niin voit ostaa kurssin itsellesi tästä.

 

tehosta neuvolan perhevalmennusta Synnytyksen ABC:llä